Podřízené úvěry – NPO

Národní Rozvojová Banka přináší bezúročné úvěry na zelené investice. Účelem je úvěrový program na podporu dalšího rozvoje firem, který zároveň přispěje k plnění klimatických cílů a zelené transformaci. Program „Podřízené úvěry – NPO“ nabídne firmám bezúročné financování kombinované s komerčním úvěrem, z něhož budou moci financovat pořízení dlouhodobého majetku.

Příjem žádostí
 15. září 2023

Míra podpory
úvěry od 1 do 100 milionů korun

Oprávněný žadatel
Živnostník, malé a střední podniky.

Podporované aktivity
Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

Oblasti působení žadatele: 

 • Výroba a distribuce energie z obnovitelných zdrojů,
 • informační a komunikační činnosti,
 • zpracovatelský průmysl,
 • stavebnictví,
 • zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi,
 • výzkum a vývoj a další.

Podporované aktivity:

 • Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, tj. například na pořízení nových či repasovaných strojů, zařízení, technologií, softwarů, licencí, pozemků a budov určených k podnikání (např. výrobních areálů, skladovacích hal, provozoven, administrativních budov) apod.

Vybraná omezení:

 • Projekty nesmí výrazně poškozovat životní prostředí.
 • Pořízený dlouhodobý majetek musí spadat do oblastí, které jsou programem podporované vzhledem ke splnění tzv. klimatického koeficientu.
 • NRB poskytne zvýhodněné financování až do výše 45 % způsobilých výdajů projektu. Minimálně ve stejné výši však musí být čerpán i tzv. seniorní úvěr od některé z komerčních bank či leasingových společností. 

Co pro Vás uděláme:

 • Konzultace vašeho záměru s projektovým manažerem.
 • Projektový management a dohled nad kompletací příloh.
 • Podání žádosti o dotační podporu.

Vaše dotazy Vám ráda zodpoví Ing. Veronika Chudíková

Kontaktujte nás