Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2021

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje a podpořit účast mládežnických týmů na mezinárodních sportovních soutěžích.

Příjem žádostí
Od 1. 12. do 8. 12. 2020

Míra podpory
Maximálně 50 % ZV

Oprávněný žadatel
Pořadatelé sportovních akcí a sportovní kluby na území MSK.

Typ výzvy
Kolová

Podporované aktivity
Podpora rozvoje sportu dětí a mládeže na vrcholové úrovni a rozšíření stávající nabídky významných sportovních akcí na území MSK.

Příjemce dotace:

 • Priorita 1: právnické osoby, které zajišťují v roce 2021 na území MSK pořádání významných sportovních akcí.
 • Priorita 2: sportovní kluby (právnické osoby), které zajišťují tělovýchovnou a sportovní činnost na území MSK a jejichž mládežnická družstva reprezentují MSK v roce 2021 v prvních dvou nejvyšších celostátních soutěžích v daném sportu v ČR (soutěže musí být organizovány národním sportovním svazem, který má celorepublikovou působnost a je zástupcem mezinárodní autority v daném sportovním odvětví) nebo interlize (nejvyšší soutěž družstev s mezinárodní účastí).

Vybraná omezení:

 • Žadatel (právnická osoba) musí v době podání žádosti existovat nejméně dva roky. 
 • Příjemce dotace musí projekt realizovat na území MSK nebo mimo území MSK s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území MSK.
 • Žadatel je oprávněn předložit maximálně dvě žádosti, každou z nich do jiné priority dotačního programu.

Harmonogram:

 • Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického portálu je od 1. 12. 2020 do 8. 12. 2020 do 14:30 hodin.

Způsobilé výdaje:

 • příprava sportoviště,
 • technické zajištění akce,
 • nájem sportoviště včetně služeb s nájmem spojených, nájem zázemí typu šatny, sociálního zařízení a služby s nájmem spojené,
 • pořadatelská, zdravotní, bezpečnostní a úklidová služba,
 • ubytování včetně snídaně, jeli snídaně součástí ceny ubytování.
 • náklady na dopravu prokazatelně spojenou s realizací projektu,
 • náklady na ubytování včetně snídaně, jeli snídaně součástí ceny ubytování, popř. náklady na entry fee poplatek, který v sobě zahrnuje mj. ubytování včetně snídaně. Příjemce nemůže uplatnit náklady na entry fee poplatek, uplatnil-li náklady na ubytování a snídani samostatně.

Výše podpory:

 • Minimální výše poskytnuté dotace na projekt je 20.000 Kč u Priority č. 1 a 30.000 Kč u Priority č. 2.
 • Maximální míra dotace je 50 % ZV, v absolutní výši maximálně 250.000 Kč.

Co pro Vás uděláme:

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu;
 • Ověření způsobilost žadatele;
 • Sepsání žádost včetně kompletace příloh;
 • Odeslání žádost dle náležitostí;
 • Vyúčtování projektu a průběžný report.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek

Kontaktujte nás