Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji v roce 2022

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje v roce 2022.

Příjem žádostí
Od 3. 1. do 10. 1. 2022

Míra podpory
Maximálně 50 % ZV

Oprávněný žadatel
Právnické osoby zajišťující na území MSK pořádání významných sportovních akcí

Typ výzvy
Kolová

Podporované aktivity
Pořádání Mistrovství světa, Mistrovství Evropy, Světového, Kontinentálního a Evropského poháru, utkání Světové a Evropské ligy, Mistrovství ČR aj.

Příjemce dotace:

 • Právnické osoby zajišťující na území Moravskoslezského kraje pořádání významných sportovních akcí.
 • V době podání žádosti musí daný žadatele existovat min. 2 roky.

Vybraná omezení:

 • Žadatel (právnická osoba) musí v době podání žádosti existovat nejméně dva roky. 
 • Příjemce dotace musí projekt realizovat na území MSK nebo mimo území MSK s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území MSK.

Harmonogram:

 • Lhůta pro podávání žádostí prostřednictvím elektronického portálu je od 3. 1. 2022 do 10. 1. 2022 do 14:30 hodin.

Podporované aktivity:

 • Pořádání Mistrovství světa, Mistrovství Evropy
 • Pořádání Světového, Kontinentálního a Evropského poháru, utkání Světové a Evropské ligy, Mistrovství ČR
 • Pořádání ostatních významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje

Způsobilé výdaje:

 • Příprava sportoviště,
 • Technické zajištění akce,
 • Nájem sportoviště včetně služeb s nájmem spojených, nájem zázemí typu šatny, sociálního zařízení a služby s nájmem spojené,
 • Pořadatelská, zdravotní, bezpečnostní a úklidová služba,
 • Ubytování včetně snídaně.

Výše podpory:

 • Minimální výše poskytnuté dotace na projekt je 20.000 Kč 
 • Maximální míra dotace je 50 % ZV, v absolutní výši maximálně 250.000 Kč.

Co pro Vás uděláme:

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu;
 • Ověření způsobilost žadatele;
 • Sepsání žádost včetně kompletace příloh;
 • Odeslání žádost dle náležitostí;
 • Vyúčtování projektu a průběžný report.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás