Podpora rozvoje venkova

Již 11. kolo příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova přináší investice do zemědělského i lesnického sektoru za více než 1 mld. Kč. Kolo je zaměřeno na vzdělávací akce, agroturistiku, podporu infrastruktury, obnovu lesních porostů nebo na zahájení činnosti mladých zemědělců.

Dotaci lze poskytnout na nákup nemovitosti, pořízení strojů a technologií nebo výstavbu budov a ploch v rámci turistické infrastruktury.

Příjem žádostí
Od 6. 10. do 27. 10. 2020

Míra podpory
50 – 85 %

Oprávněný žadatel
Fyzické i právnické osoby působící v zemědělském a lesnickém sektoru

Typ výzvy
Kolová

Podporované aktivity
Podpora agroturistiky, obnova lesních porostů, vzdělávací a informační akce apod.

Příjemce dotace:

 • Subjekty působící v zemědělském a lesnickém sektoru.

Harmonogram:

 • Příjem žádostí bude probíhat od 6. 10. 2020 8:00 hodin do 27. 10. 2020 18:00 hodin.

Způsobilé výdaje:

 • Nákup nemovitosti (maximálně do výše 10 % způsobilých výdajů)
 • Pořízení strojů a technologií
 • Nákup zařízení a vybavení malokapacitního ubytovacího zařízení
 • Výstavba budov a ploch v rámci turistické infrastruktury
 • Výstavba nových lesních cest
 • Rekonstrukce stávajících lesních cest
 • Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv
 • Vzdělávací aktivity
 • Informační akce

Vybraná omezení:

 • Žadatel musí být nejpozději v den podání žádosti zapsán v Evidenci skutečných majitelů.

Výše podpory:

 • 50 % až 85 % ze způsobilých výdajů dle typu záměru.

Co pro Vás uděláme:

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu;
 • Ověření způsobilosti žadatele;
 • Sepsání žádosti včetně kompletace příloh;
 • Odeslání žádosti dle náležitostí;
 • Vyúčtování projektu a průběžný report.

Vaše dotazy Vám rád zodpoví Bc. Miroslav Przeczek

Kontaktujte nás