Program rozvoje venkova

Již 13. kolo příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova přináší investice do zemědělského i lesnického sektoru za více než 1 mld. Kč. Kolo je zaměřeno na vzdělávací akce, agroturistiku, podporu infrastruktury, obnovu lesních porostů nebo na zahájení činnosti mladých zemědělců.

Dotaci lze poskytnout na nákup nezbytné výpočetní techniky, pořízení strojů a technologií nebo výstavbu či rekonstrukci provozovny.

Příjem žádostí
Od 5. 10. 2021 do 26. 10. 2021

Míra podpory
25 – 85 %

Oprávněný žadatel
Zemědělští podnikatelé s evidencí v EZP minimálně dvou let, vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé lesních pozemků

Typ výzvy
Kolová

Podporované aktivity
Podpora agroturistiky, obnova lesních porostů, vzdělávací a informační akce apod.

Příjemce dotace:

 • zemědělští podnikatelé s evidencí v EZP minimálně dvou let.
 • vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé lesních pozemků

Harmonogram:

 • Příjem žádostí bude probíhat od 5. 10. 2021 do 26. 10. 2021

Výše podpory:

 • 25 – 85 % ze způsobilých výdajů dle typu záměru
 • alokace: 1,2 mld. Kč

Způsobilé výdaje:

 • investice související s výstavbou a rekonstrukcí lesních cest
 • výstavba nebo rekonstrukce provozovny
 • pořízení strojů a technologií
 • nákup nezbytné výpočetní techniky
 • ochrana založených porostů
 • umělá obnova lesa sadbou
 • odstraňování kalamitami poškozených lesních porostů
 • vzdělávání a realizace odborných kurzů a informačních akcí

Podporované aktivity:

 • Vzdělávací akce – realizace odborných vzdělávacích aktivit vedoucích ke zvýšení kvalifikace pracovníků.
 • Informační akce – realizace akcí, které poskytují informace a zajišťují předávání know how.
 • Lesnická infrastruktura – výstavba a rekonstrukce lesních cest vedoucí ke zlepšení kvality a zvýšení hustoty lesních cest.
 • Investice do nezemědělských činností – investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností vedoucích k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů. v oblasti zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, maloobchodu a výzkumu a vývoje.
 • Obnova lesních porostů po kalamitách – obnova produkčního potenciálu lesa a všech jeho funkcí a snížení rozsahu škod způsobených přírodními kalamitami.

Co pro Vás uděláme:

 • Poradenství s administrací projektu od začátku do konce;
 • Zajištění podání žádosti včetně příloh a závěrečného hodnocení;
 • Podpora při vypracování dokumentace žádosti;
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi;
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem.

Vaše dotazy Vám rád zodpoví Bc. Miroslav Przeczek

Kontaktujte nás