Podpora podnikání v MSK

Zahájili jste svou činnost jako právnická nebo fyzická osoba podnikající v Moravskoslezském kraji a hledáte možnosti financování vašich prvních kroků? Právě pro vás je ideální výzva na podporu podnikání v Moravskoslezském kraji.

Příjem žádostí
Od 13. 9. do 17. 9. 2021

Míra podpory
Max. 70 % způsobilých výdajů

Oprávněný žadatel
Právnická nebo fyzická osoba podnikající se sídlem nebo provozovnou v MSK a maximálně dvouletou historií

Typ výzvy
Kolová

Podporované aktivity
Investiční a neinvestiční náklady spojené se začátkem podnikatelské činnosti

Harmonogram:

 • Příjem žádostí: 13. – 17. 9. 2021
 • Období realizace: 1. 6. 2021 – 31. 12. 2022

Příjemce dotace:

 • Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající se sídlem nebo provozovnou v Moravskoslezském kraji a maximálně dvouletou historií.

Způsobilé výdaje:

 • Investiční a neinvestiční náklady spojené se začátkem podnikatelské činnosti.
 • Například: projektová dokumentace, SW, výpočetní technika, nehmotný majetek, cestovné, odborná literatura apod.

Výše podpory:

 • Max. 70 % způsobilých výdajů   
 • Max. 100.000 Kč

Vybraná omezení:

 • Žadatel musí mít provozovnu nebo sídlo na území MSK.
 • Žadatel má max. 24 měsíční historii k datu podání žádosti.
 • Žadatel nebyl podpořen z předchozích výzev Krajského úřadu MSK v roce 2020 a 2021.
 • Žadatel musí být malým nebo středním podnikem.

Co pro Vás uděláme:

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu;
 • Ověření způsobilost žadatele;
 • Sepsání žádost včetně kompletace příloh;
 • Odeslání žádost dle náležitostí;
 • Vyúčtování projektu a průběžný report.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás