Podpora kultury v MSK

Působíte v oblasti kultury? Realizujete kulturní aktivity nebo uměleckou činnosti? Právě pro vás je ideální výzva na podporu kultury v Moravskoslezském kraji.

Příjem žádostí
Od 8. do 30. 11. 2021

Míra podpory
Max. 50 % způsobilých výdajů

Oprávněný žadatel
Právnická osoba nebo fyzická osoba vykonávající činnost v oblasti kultury

Typ výzvy
Kolová

Podporované aktivity
Koncerty, festivaly, přehlídky, soutěže, sympozia aj.

Harmonogram:

 • Příjem žádostí: 8. – 30. 11. 2021
 • Období realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Příjemce dotace:

 • Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající se sídlem nebo provozovnou v Moravskoslezském kraji a maximálně dvouletou historií.

Způsobilé výdaje:

 • Náklady na spotřebu materiálu do celkové výše 5.000 Kč.
 • Náklady na uznatelné služby (např. honoráře a produkční služby),
 • Osobní náklady – mzdové náklady – pouze ve formě nákladů na dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, včetně srážkové daně.

Výše podpory:

 • Max. 50 % způsobilých výdajů   
 • Dotace v rozmezí 50.000 Kč až 300.000 Kč

Vybraná omezení:

 • Realizace v roce 2022.
 • Poplatek OSA není uznatelný.
 • Žadatel musí vykonávat svou činnost v oblasti kultury.
 • Projektem nesmí vzniknout dvojí financování aktivit.
 • Žadatel nesmí mít k termínu podání žádosti vůči Krajskému úřadu MSK neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.

Podporované aktivity:

 • Hudba (koncerty, festivaly, soutěže, přehlídky),
 • Tanec (festivaly, soutěže, přehlídky)
 • Divadelní tvorba (představení, festivaly, soutěže)
 • Výtvarná tvorba (výstavy týkající se pouze umělecké tvorby a architektury, soutěže, přehlídky, sympozia),
 • Filmové přehlídky,
 • Tradiční lidovou kulturu a řemesla.

Co pro Vás uděláme:

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu;
 • Ověření způsobilost žadatele;
 • Sepsání žádost včetně kompletace příloh;
 • Odeslání žádost dle náležitostí;
 • Vyúčtování projektu a průběžný report.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás