Podpora kultury v MSK v roce 2024

Působíte v oblasti kultury? Realizujete kulturní aktivity nebo uměleckou činnosti? Právě pro vás je ideální výzva na podporu kultury v Moravskoslezském kraji.

Příjem žádostí
6.- 30.11. 2023

Míra podpory

Max. 50 % způsobilých výdajů.

Oprávněný žadatel

Právnická osoba nebo fyzická osoba vykonávající činnost v oblasti kultury

Typ výzvy
Kolová

Harmonogram: 

 • Příjem žádostí: 6. – 30. 11. 2023
 • Období realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024

 

Podporované aktivity: 

 • hudba (koncerty, festivaly, soutěže, přehlídky),
 • tanec (festivaly, soutěže, přehlídky)
 • divadelní tvorba (představení, festivaly, soutěže)
 • výtvarná tvorba (výstavy, soutěže, přehlídky, sympozia),
 • tradiční lidová kultura a řemesla,
 • filmové přehlídky,
 • literární večery, autorská čtení.

 

Omezení:

 • Pro rok 2024 nebude podpořena publikační činnosti (s výjimkou katalogů k pořádaným výstavám), audiovizuální tvorba (s výjimkou pořizování záznamů z akcí) a pořádání akcí, jako jsou trhy, lidové veselice, hodové slavnosti, zahradní slavnosti, pivní slavnosti, vinobraní apod.

 

 Příjemce dotace

 • Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající se sídlem nebo provozovnou v Moravskoslezském kraji a maximálně dvouletou historií

Způsobilé náklady:

 • Náklady na spotřebu materiálu do maximální výše 5.000 Kč celkových uznatelných nákladů,
 • Náklady na uznatelné služby (včetně honorářů a produkčních služeb),
 • Osobní náklady – mzdové náklady – pouze ve formě nákladů na dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, honoráře včetně srážkové daně – úhrada musí být provedena nejpozději poslední den realizace projektu.

 

Výše podpory:

 • 50 % způsobilých výdajů
 • Dotace v rozmezí 50.000 Kč až 300.000 Kč.

 

Co pro Vás uděláme:

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu;
 • Ověření způsobilost žadatele;
 • Sepsání žádost včetně kompletace příloh;
 • Odeslání žádost dle náležitostí;
 • Vyúčtování projektu a průběžný report.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás