Podpora audiovizuální tvorby v Moravskoslezském kraji

Jste výrobcem nebo koproducentem audiovizuálního díla nebo zajišťujete výrobu audiovizuálního díla na území České republiky jako tzv. servisní produkce?

Právě pro vás je tato dotační možnost ideální!

Příjem žádostí
Od 22. 11. do 17. 12. 2021

Míra podpory
Max. 50 % způsobilých výdajů vztažených k realizaci

Oprávněný žadatel
Právnická nebo fyzická osoba podnikající

Typ výzvy
Kolová

Podporované aktivity
Ta část projektu, která je tvořena vlastním natáčením na území MSK

Harmonogram:

 • Příjem žádostí: 22. 11. – 17. 12. 2021
 • Období realizace: 1. 1. 2022 – 30. 9. 2024

Příjemce dotace:

 • Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající působící v oblasti výroby, koprodukce nebo servisní produkce audiovizuálního díla.

Způsobilé výdaje:

 • Uznatelný náklad vznikl v souvislosti s plněním, které bylo příjemci dotace poskytnuto na území Moravskoslezského kraje subjektem se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje.
 • Uznatelným nákladem je pouze část projektu, která je tvořena vlastním natáčením na území Moravskoslezského kraje, nikoli development nebo postprodukce.

Výše podpory:

 • Max. 50 % způsobilých výdajů   
 • Dotace v rozmezí 100.000 Kč až 2.000.000 Kč

Vybraná omezení (kromě běžných příloh se dokládají):

 • stručný popis AVD – tzv. synopse, nebo treatment AVD (maximálně 2 strany A4),
 • scénář AVD (s výjimkou dokumentárních AVD),
 • režisérská explikace tvůrčího záměru max. 1 strana,
 • producentská explikace tvůrčího záměru max. 1 strana,
 • profesní životopisy hlavních členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na realizaci projektu, a to zejména: režisér, autor treatmentu nebo scénáře, dramaturg, kameraman, ať již jsou smluvně zajištěni nebo v jednání,
 • prezentace dosavadní činnosti žadatele v oblasti kinematografie a filmového průmyslu,
 • příslušná koprodukční smlouva – jen je-li žadatel koproducentem,
 • čestné prohlášení producenta AVD o pověření servisní produkce – jen je-li žadatel tzv. servisní produkcí.

Co pro Vás uděláme:

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu;
 • Ověření způsobilost žadatele;
 • Sepsání žádost včetně kompletace příloh;
 • Odeslání žádost dle náležitostí;
 • Vyúčtování projektu a průběžný report.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás