Podnikové vzdělávání

Byla vyhlášena dotační výzva Podnikové vzdělávání s alokací 1 miliarda Kč. Zajistěte si právě nyní dlouhodobé financování vzdělávacích potřeb pro vaše pracovníky.

Příjem žádostí
20. 3. 2023 – 16. 6. 2023

Míra podpory
76,735 %

Oprávněný žadatel

Zaměstnavatelé (obchodní společnosti, družstva, státní podniky, státní organizace, OSVČ)

Typ výzvy
Kolová

Podporované aktivity
Vzdělávání zaměstnanců

Podporované aktivity:

 • Kurzy v oblastech měkkých a manažerských dovedností
 • Jazykové vzdělávání
 • Technické a další odborné vzdělávání

Vybrané způsobilé výdaje:

 • Náklady na nákup vzdělávacích aktivit
 • Administrativní náklady na realizaci vzdělávacích aktivit
 • Mzdové příspěvky

Omezení:

 • Minimální celková výše způsobilých výdajů projektu 1 mil. Kč, max. 6 mil. Kč.
 • Podpora nesmí být poskytnuta na vzdělávací kurzy zahrnující rozvoj digitálních kompetencí a IT dovedností.
 • Příjemcem mohou být firmy všech velikostí, a to z celé ČR.
 • Žadatelé mohou naplánovat realizaci projektu až na 24 měsíců.

Co pro vás uděláme:

 • Celková administrace projektu od začátku do konce;
 • Podání žádosti co nejdříve po spuštění jejich příjmu;
 • Poradenství pro efektivní nastavení vzdělávacích aktivit v dotační žádosti;
 • Poradenství při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti;
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi;
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás