OP TAK – Podpora spolupráce škol a firem

Program podporuje prostřednictvím odborně zaměřených firem výkon praktického vyučování žáka/ů partnerských středních škol a praktické přípravy u studenta/ů partnerských vyšších odborných a vysokých škol na pracovišti podniků.

Příjem žádostí

od 17. 5. do 29. 12. 2023

Ukončení realizace projektu

Nejzazší termín 31. 8. 2026

Alokace výzvy

Alokace 300 mil. Kč

Míra podpory

Malý podnik 70 %, Střední podnik 60 %

Výše podpory

Min. výše dotace činí 500 tis. Kč a max. výše dotace 10 mil. Kč

Typ výzvy
Průběžná

Jaké aktivity jsou podporovány?

Zavedení praktického vyučování ve firmě – tato aktivita je určena pro MSP, které v tuto chvíli praktické vyučování pro střední, vyšší odborné nebo vysoké školy nerealizují a v době zaregistrování projektu nemají podepsanou smlouvu o spolupráci, případně mají zájem rozšířit nabídku praktického vyučování o jiné obory, než jaké aktuálně nabízí (podmíněno uzavřením dodatku ke smlouvě o spolupráci nebo nové smlouvy – po zaregistrování projektu).


Co lze zahrnou do dotace?

 • Technické a technologické vybavení pro praktické vyučování (zařízení, stroje, HW, SW, drobný hmotný majetek…), nábytek, nezbytné sítě, drobné stavební úpravy (ZV není komplexní výstavba ani rekonstrukce nemovitosti);
 • Náklady v podobě smluvního plnění instruktorů praktického vyučování nebo lektorů (vlastní zaměstnanci žadatele nebo externě nakupované služby);
 • Služby koordinátora vzdělávání;
 • Odpisy nástrojů a vybavení v rozsahu, který připadá na jejich výlučné používání pro projekt vzdělávání;
 • Provozní náklady na školicí infrastrukturu včetně spotřebního materiálu pro provádění výuky.

Jaké aktivity NELZE z dotace proplatit?

 • Výstavbu nových budov, pořízení pozemků a budov, rekonstrukce objektů nad rámec nejnutnějších potřeb pro potřeby praktické výuky.

Specifické podniky

Realizace projektu je rozdělena na 2 fáze:

 1. Přípravná fáze – žadatel pořídí veškeré vybavení
 2. Realizační fáze (dva plné školní roky praktického vyučování), kdy musí za každý školní rok naplnit:
 • minimálně 2 účastníky/studenty
 • minimálně 3 účastníky/studenty v případě projektů se způsobilými výdaji nad 5 mil. Kč
 • minimálně 5 účastníků/studentů v případě projektů, jejichž celkové způsobilé výdaje jsou vyšší než 10 mil. Kč

Co pro Vás uděláme:

Komplexní poradenství v zajištění celého projektu od přípravy žádosti, přes její podání s přílohami a realizaci, až po úspěšné vyúčtování, ukončení a udržitelnost projektu.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás