Marketing – zahraniční veletrhy a výstavy

Program podporuje účast výrobních i nevýrobních společností z řad malých a střeních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích v různých zemích světa (země jsou pevně určeny). Dotace je poskytována na samotnou účast, dopravu a propagační materiály související s konkrétním veletrhem nebo výstavou. Žadatel se může zúčastnit maximálně pěti akcí.

Příjem žádostí
od 19. 6. do 30. 10 2023

Míra podpory
50 % způsobilých výdajů

Oprávněný žadatel
Malé a střední podniky

Podporované aktivity
Dotace je poskytována na samotnou účast, dopravu a propagační materiály související s konkrétním veletrhem nebo výstavou.

Shrnutí výzvy


• Příjem žádostí od 19. 6. do 30. 10 2023
• Alokace 250 mil. Kč
• Nejzazší datum ukončení realizace projektu je 31. 12. 2025
• Průběžná výzva (příjem žádostí může být zastaven při dosažení dvojnásobku požadované alokace v přijatých žádostech o podporu, nejdříve však po 14 dnech (tj. 3. 7. 2023) od zahájení příjmu žádostí o podporu.

Kdo se může zapojit?


• Malé a střední podniky

Výše podpory


• 50 % způsobilých výdajů
• Min. výše dotace činí 200 tis. Kč a max. výše dotace 2,45 mil. Kč
• Financováno v režimu ex-post.

Jaké aktivity jsou podporovány?

• Dotace je poskytována na samotnou účast, dopravu a propagační materiály související s konkrétním veletrhem nebo výstavou. Žadatel se může zúčastnit maximálně pěti akcí Co lze zahrnou do dotace?
• Účast na zahraničních výstavách a veletrzích – pronájem výstavní plochy včetně stánku a dalších souvisejících služeb a poplatků. Zaměření výstav a veletrhů musí být v souladu s podnikatelskou činností žadatele.
• Služby pro žadatele, tj. doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, marketingové propagační materiály – např. letáky, plakáty, brožury, prospekty, video či obdobné propagační materiály (nejedná se o reklamní předměty typu propiska, hrneček apod.)

Jaké aktivity NELZE z dotace proplatit?

• Vše, co není uvedeno v bodě výše.
• Účast na konferencích, seminářích apod.
• Účast na výstavě / veletrhu v rámci projektu připraveného Českou agenturou na podporu obchodu CzechTrade nebo v rámci Českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí podporovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu.
• Účast na výstavě / veletrhu v Rusku.

Vybrané specifické podmínky:

• Účast na maximálně pěti výstavách / veletrzích.
• Zjednodušené vykazování při podání žádosti.
• Žadatel musí znát konkrétní veletrh / výstavu, které se plánuje zúčastnit a znát i velikost své veletržní plochy, kde bude vystavovat.
• Žadatel musí prokázat minimálně dvouletou historii.
• Žadatel musí mít zpracovánu strategii pro své fungování na zahraničních trzích a uvést plánované ekonomické přínosy projektu (obrat, export, tržby a předpoklad podepsaných kontraktů).
• Žadatel (IČ) může podat jen jednu žádost.
• Financování probíhá zpětně pro ukončení projektu.
• Žadatel musí dosáhnout v rámci ekonomického hodnocení minimálně 5 bodů z 9 možných.

S čím Vám můžeme pomoci?

• Konzultace a příprava žádosti včetně poradenství v době realizace a udržitelnosti.

DMI_9549

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás