SMART záruka

Bankovní záruka k provozním nebo investičním úvěrům směřujícím do digitalizace podnikatelských činností. Záruka se poskytuje až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru. Výše zaručovaného úvěru může být až 4 mil. Kč a délka ručení nepřesahuje 6 let.

Příjem žádostí
8. 4. 2021 do 30. 11. 2023

Míra podpory
Až 80 % jistiny zaručovaného úvěru

Oprávněný žadatel
Malé a střední podniky

Typ výzvy
Průběžná

Podporované aktivity
Pořízení drobného/dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku související s digitalizací podniku aj.

Příjemce dotace:

 • Malí a střední podnikatelé, kteří působí v oblastech, jako je například zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování, stravování a další služby

Harmonogram:

 • Příjem žádostí je průběžný a bude probíhat od 8. 4. 2021 do 30. 11. 2023

Podporované aktivity:

 • pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku související s digitalizací podniku
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku související s digitalizací podniku
 • pořízení drobného hmotného i nehmotného majetku související s digitalizací podniku
 • školení zaměstnanců či poradenství zaměřené na digitalizaci

Výše podpory:

 • Bankovní záruka až na 80 % jistiny zaručovaného úvěru

Způsobilé výdaje:

 • provozní výdaje
 • pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

Co pro Vás uděláme:

 • Poradenství s administrací projektu od začátku do konce;
 • Zajištění podání žádosti včetně příloh a závěrečného hodnocení;
 • Podpora při vypracování dokumentace žádosti;
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi;
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem.

Vaše dotazy Vám rád zodpoví Bc. Miroslav Przeczek

Kontaktujte nás