OP PIK – Poradenství II

Získejte až 50 % uznatelných nákladů na nákup poradenských služeb, které budou zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl. Zejména se jedná o certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.

Příjem žádostí
1. 3. 2021 – 30. 6. 2021

Míra podpory
Až 50 % uznatelných nákladů

Oprávněný žadatel
Malé a střední podniky

Typ výzvy
Průběžná

Podporované aktivity
Certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.

Příjemce dotace:

 • Malé a střední podniky.

Harmonogram:

 • Příjem žádostí je průběžný a bude probíhat od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2021

Podporované aktivity:

 • Nákup poradenských služeb, které budou zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení).

 • Nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků, které povede k dosažení úspory vody v rámci podnikatelské činnosti. Výstupem projektu bude buď získání značky Odpovědného hospodaření s vodou (dále jen „OHV“) na základě zpracování hodnocení OHV podle metodiky Ministerstva životního prostředí anebo provedení doporučených návrhů opatření dle Metodiky pro dosažení hospodárnějšího užívání vod v podniku.

Výše podpory:

 • Až 50 % uznatelných nákladů
 • 50 tis. – 1 mil. Kč s alokací 130 mil. Kč

Způsobilé výdaje:

 • Nákup externích poradenských služeb, které usnadní získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.) a zpracování výstupu ve formě technické dokumentace (či jiného dokumentu obdobného charakteru, např. posudek, studie, návrh řešení, systémové řešení).

 • Nákup externích poradenských služeb zaměřených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků.

Co pro Vás uděláme:

 • Celková administrace projektu od začátku do konce;
 • Zajištění podání žádosti, průběžného a závěrečného hodnocení;
 • Podání žádosti co nejdříve po spuštění jejich příjmu;
 • Podpora při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti;
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi;
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem.

Vaše dotazy Vám rád zodpoví Bc. Miroslav Przeczek

Kontaktujte nás