OP TAK – Poradenství I

Program cílí na nákup poradenských služeb, které budou zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.). Výstupem projektu bude certifikát.

Dále je možné pořídit poradenské služby na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků, které povede k dosažení úspory vody v rámci podnikatelské činnosti.

Příjem žádostí
17. 4. do 4. 9. 2023

Míra podpory
50 % bez ohledu na velikost žadatele

Oprávněný žadatel
Malé a střední podniky

Typ výzvy
Kolová

Podporované aktivity
Nákup externích poradenských služeb

Shrnutí výzvy

 • Příjem žádostí od 17. 4. do 4. 9. 2023
 • Alokace 80 mil. Kč
 • Nejzazší datum ukončení realizace projektu je 4. 9. 2026

Kdo se může zapojit?

 • Malé a střední podniky

Výše podpory

 • 50 % bez ohledu na velikost žadatele
 • Min. výše dotace činí 50 tis. Kč a max. výše dotace 1 mil. Kč

Jaké aktivity jsou podporovány a na co lze získat dotaci?

 • Nákup externích poradenských služeb, které usnadní získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.) a zpracování výstupu ve formě dokumentace (např. posudek, studie, návrh řešení, systémové řešení). Touto dokumentací je myšlen vypracovaný výstupný dokument dodavatele k předmětné poskytnuté poradenské službě, která je náplní projektu, tj. záznam o průběhu a náplni poradenské služby, nikoliv podrobná technická dokumentace potřebná k procesu certifikace.
 • Nákup poradenských služeb týkajících se zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívaní vody na úrovni podniků, které povede k dosažení úspory vody v rámci podnikatelské činnosti.

Jaké aktivity NELZE z dotace proplatit?

 • Výdaje na poradenské služby poskytnuté po podání žádosti o provedení certifikace u certifikačního orgánu.
 • Výdaje na provedení certifikace a na nákup certifikátů.

Specifické podmínky

 • Žadatel o dotaci musí k žádosti o podporu doložit 3 indikativní cenové nabídky související s požadovanou poradenskou službou, přičemž rozpočet projektu musí být sestaven v souladu s nejlevnější cenovou nabídkou.
 • Výdaje za poradenskou službu budou považovány za způsobilé pouze pokud bude poskytnutí poradenské služby předcházet podání žádosti o provedení certifikace u certifikačního orgánu. Zároveň podání žádosti o provedení certifikace nesmí předcházet datu podání žádosti o podporu.
 • Poradenské služby musí být zakoupené u dodavatele nezávislého na certifikačním orgánu, u kterého bude žadatel žádat o vydání certifikátu.
 • Výdaje se nesmí týkat poradenství k prodloužení platnosti certifikátu, obnovení certifikátu/následný certifikát, akceptovány jsou pouze výdaje na poradenské služby zacílené na získání nového certifikátu, kterým ještě žadatel nedisponuje/nedisponoval.
 • Uznatelné budou jenom výdaje související konkrétně s poradenskou službou, nikoliv výdaje, které se budou týkat provedení samotné certifikace anebo zakoupení certifikátů.

S čím Vám můžeme pomoci?

 • Konzultace a příprava žádosti včetně poradenství v době realizace a udržitelnosti.

Vaše dotazy Vám rád zodpoví Bc. Miroslav Przeczek, MBA

Kontaktujte nás