Můj klub 2023

Národní sportovní agentura vyhlásila novou dotační výzvu Můj klub 2023. Výzva je určena pro žadatele působící v oblasti sportu, s právní formou spolku, regionální působností a statutem SK nebo TJ.

Příjem žádostí
Od 17. 10. 2022 do 30. 11. 2022

Míra podpory
Výpočet dotace probíhá na základě vzorce uvedeného výzvou.

Oprávněný žadatel

Sportovní organizace s právní formou spolku, regionální působností a statutem SK nebo TJ.

Typ výzvy
Kolová

Příklady způsobilých výdajů:

  • Provoz sportovního areálu.
  • Mzdové náklady na trenéry a další zaměstnance.
  • Náklady na sportovní služby.
  • Náklady na spotřební materiál.
  • Cestovné, startovné.
  • Náklady na ubytování a další.

Příjemce dotace: Sportovní organizace s právní formou spolku, regionální působností a statutem SK nebo TJ.

Harmonogram:

  • Od 17. 10. 2022 do 30. 11. 2022.

Způsobilé výdaje:

  • Provoz sportovního areálu.
  • Mzdové náklady na trenéry a další zaměstnance.
  • Náklady na sportovní služby.
  • Náklady na spotřební materiál.
  • Cestovné, startovné.
  • Náklady na ubytování a další.

Výše podpory:

  • Výše podpory se odvíjí od činnosti žadatele, počtu sportovců, věkových kategorií apod. Vzorec pro výpočet je dán zadávací dokumentací výzvy.

Vybraná omezení:

  • Žádat o dotaci lze pouze jednou.

Co pro Vás uděláme:

  • Poradenství při přípravě žádosti i realizaci projektu
  • Konzultace s vlastním projektovým manažerem 

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás