Můj klub 2022 – 2. kolo

Národní sportovní agentura vyhlásila druhé kolo dotační výzvy Můj klub 2022. Výzva je určena pro žadatele, kteří v prvním kole podat žádost nestihli nebo jejich žádost nesplnila základní náležitosti.

Příjem žádostí
Do 12. 9. 2022 do 12:00 hodin.

Míra podpory
Výpočet dotace probíhá na základě vzorce uvedeného výzvou.

Oprávněný žadatel

Sportovní organizace, které v prvním kole podat žádost nestihly nebo jejich žádost nesplnila základní náležitosti.

Typ výzvy
Kolová

Příjem žádostí:

 • Do 12. 9. 2022 do 12:00 hodin
 • Kolový příjem žádostí.

Míra podpory: 

 • Výpočet dotace probíhá na základě vzorce uvedeného výzvou.

 Příklady způsobilých výdajů:

 • Provoz sportovního areálu.
 • Mzdové náklady na trenéry a další zaměstnance.
 • Náklady na sportovní služby.
 • Náklady na spotřební materiál.
 • Cestovné, startovné.
 • Náklady na ubytování a další.

Výše podpory:

 • Výše podpory se odvíjí od činnosti žadatele, počtu sportovců, věkových kategorií apod.

Vybraná omezení:

 • Žádat o dotaci lze pouze jednou.
 • Zapojit se mohou sportovní organizace, které prvním kole podat žádost nestihly nebo jejich žádost nesplnila základní náležitosti.

Co pro Vás uděláme:

 • Poradenství při přípravě žádosti i realizaci projektu
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem 

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás