Kreativní vouchery

Získejte až 200.000 Kč na rozvoj svého podnikání díky kreativním službám.

Účelem tohoto programu je poskytnutí dotace žadatelům v oblasti kreativity s cílem zlepšit prezentaci jejich produktu, procesu nebo služby směrem ke klientům.

Příjem žádostí
červen 2023

Míra podpory

Maximálně 85 % ZV, max. 200.000 Kč.

Oprávněný žadatel

Malé a střední podniky a s prokazatelnou historií min. 3 měsíce před vyhlášením výzvy.

Typ výzvy
Průběžná

Harmonogram: 

 • Datum vyhlášení výzvy: 26. 4. 2023
 • Datum zpřístupnění žádosti o podporu v dotačním portálu MK: květen 2023
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 7. 2023
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 9. 2023
 • Výzva je průběžná, tzn. do vyčerpání finanční alokace 200 mil.

Podporované oblasti: 

 • Architektura, interiérový design, design nábytku, 
 • Design služeb, 
 • UX design, 
 • Film a video (např. hrané, animované, virální…), televize, 
 • Fotografie,  
 • Grafický design, 
 • Hudba, zvuk, rozhlas,  
 • Informační a komunikační technologie (např. mobilní aplikace, multimediální prezentace, rozšířená realita, vývoj softwaru…),  
 • Kulturní dědictví,  
 • Marketingové strategie (např. branding…),  
 • On-line marketing (např. strategie pro online nástroje PPC, SEO, e-mailing, sociální sítě…),  
 • PR,  
 • Práce s texty (např. copywriting, literatura a knižní trh),  
 • Produktový design, průmyslový design, módní design 
 • Řemesla  

Vybraná omezení:

 • Proplacení dotace v režimu ex-post
 • Žadatel může podat maximálně jednu žádost v rámci výzvy
 • Žadatel nesmí být zapojený v rámci této výzvy jako poskytovatel služby (kreativec)

Výše podpory:

 • Minimální výše dotace – 50.000 Kč.
 • Maximální výše dotace – 200.000 Kč.
 • Podpora je poskytována ve výši maximálně 85 % ceny služby bez DPH

Co pro Vás uděláme:

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu;
 • Ověření způsobilosti žadatele;
 • Sepsání žádosti včetně kompletace příloh;
 • Odeslání žádosti dle náležitostí;

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás