Kreativní vouchery 2024

Získejte až 200.000 Kč na rozvoj svého podnikání díky kreativním službám.

Účelem tohoto programu je poskytnutí dotace žadatelům v oblasti kreativity s cílem zlepšit prezentaci jejich produktu, procesu nebo služby směrem ke klientům.

Příjem žádostí
Leden / únor 2024

Míra podpory
Maximálně 85 % ZV, max. 200.000 Kč

Oprávněný žadatel
Malé a střední podniky a s prokazatelnou historií min. 3 měsíce před vyhlášením výzvy

Typ výzvy
Bude upřesněno

Podporované aktivity.
Aktivity směřující k marketingové podpoře.

Harmonogram:

 • Datum vyhlášení výzvy: prosinec 2023 / leden 2024
 • Datum zpřístupnění žádosti o podporu v dotačním portálu MK: leden / únor 2024
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: bude upřesněno
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 9. 2024

Příjemce dotace:

 • Malé a střední podniky a s prokazatelnou historií min. 3 měsíce před vyhlášením výzvy.

Podporované oblasti: 

 • Architektura, interiérový design, design nábytku,
 • Design služeb,
 • UX design,
 • Film a video (např. hrané, animované, virální…), televize,
 • Fotografie,
 • Grafický design,
 • Hudba, zvuk, rozhlas,
 • Informační a komunikační technologie (např. mobilní aplikace, multimediální prezentace, rozšířená realita, vývoj softwaru…),
 • Kulturní dědictví,
 • Marketingové strategie (např. branding…),
 • On-line marketing (např. strategie pro online nástroje PPC, SEO, e-mailing, sociální sítě…),
 • PR,
 • Práce s texty (např. copywriting, literatura a knižní trh),
 • Produktový design, průmyslový design, módní design
 • Řemesla

Výše podpory:

 • Minimální výše dotace – 50.000 Kč.
 • Maximální výše dotace – 200.000 Kč (odhad / může se změnit)
 • Podpora je poskytována ve výši maximálně 85 % ceny služby bez DPH

Co pro Vás uděláme:

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu;
 • Ověření způsobilosti žadatele;
 • Sepsání žádosti včetně kompletace příloh;
 • Odeslání žádosti dle náležitostí;

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás