Kreativní Brno

Kreativní Brno – Účelem dotačního programu Kreativní Brno je poskytnout neinvestiční dotaci na podporu projektů z oblasti podnikání a edukace v kreativně-kulturních odvětvích.

Příjem žádostí:

1. 12. 2023 – 1. 2. 2024

Míra podpory: max. 50 %

Alokace: 1 mil. Kč

Typ výzvy:
Kolová

 

Oprávnění žadatelé: 

 • právnické osoby a fyzické osoby podnikající i nepodnikající
 • subjekty kulturně-kreativních odvětví s provozovnou či sídlem v Brně, případně je potřeba prokazatelně doložit vazbu činnosti nebo akce na město Brno
 • Druh činnosti žadatele: kulturní sektor (památky, kulturní dědictví, scénické ummění, výtvarné umění, kulturní a umělecké vzdělávání a řemesla); Kulturní průmysly (film a video, televize a rozhlas, hudba a hudební průmysl, literatura a knižní trh, videohry); kreativní průmysly (architektura, reklama, design, IT, ostatní)

Podporované oblasti:

 • Propagace – obchodní akce, odborné veletrhy – prezentace v ČR i v zahraničí
 • Edukace – výstavy, odborné přednášky, sympozia, workshopy, odborné články o kulturně-kreativní oblasti v Brně
 • Veřejný prostor – podpora v oblasti maloobchodu (např. redesign výloh), designové instalace, oživení veřejného prostranství, boj s vizuálním smogem ve veřejném prostoru
 • Specifické zacílení dle aktuálního zadání města nebo potřeb KKO – přesah kreativních odvětví do AI, nebát se podnikat, podpora mladých tvůrců v podnikání

Dotace nesmí být použita na:

 • Dotace nesmí být použita na propagaci vlastního podnikatelského záměru, propagace produktu nebo firmy mimo odborně zaměřené akce a veletrhy a na propagaci jiných oborů než kreativních a kulturních.
 • Minimální celková výše dotace je 30 tis. Kč, maximální 200 tis. Kč
 • Projekt musí být realizován v období 1. 4. 2024 – 31. 10. 2024
 • Podpora je poskytována v režimu de minimis

Co pro vás uděláme

 • Celková administrace projektu od začátku do konce;
 • Podání žádosti co nejdříve po spuštění jejich příjmu;
 • Poradenství pro efektivní nastavení aktivit v dotační žádosti;
 • Poradenství při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti;
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi;
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás