ICT a sdílené služby – Digitální podnik

Cílem této výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků  působících na českých trzích. prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny nebo kombinací výše uvedených aktivit prostřednictvím podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů. 

Příjem žádostí
Od 15. 9. 2021 do 15. 11. 2021

Míra podpory
30 až 60 %

Oprávněný žadatel
Podnikatelské subjekty

Typ výzvy
Průběžná

Podporované aktivity
Pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku (hardware, software), cloudové služby, SaaS apod.

Příjemce dotace:

 • Podnikatelské subjekty

Harmonogram:

 • Od 15. 9. 2021 do 15. 11. 2021

Podporované aktivity:

 • Pořízení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku (hardware a software) včetně pronájmu SW (SaaS – Software as a service), který dopomůže zvýšení digitalizace společnosti.

Výše podpory:

 • 1 – 10 mil.

 • 30 – 60 %

Způsobilé výdaje:

 • ICT/IT systémy, vnitropodnikové sítě, specializované koncové zažízení a periferie, logistické systémy, monitorovací systémy a HW a SW, díky kterému se významně zvýší míra digitalizace žadatele

Co pro Vás uděláme:

 • Celková administrace projektu od začátku do konce;
 • Zajištění podání žádosti, průběžného a závěrečného hodnocení;
 • Podání žádosti co nejdříve po spuštění jejich příjmu;
 • Podpora při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti;
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi;
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem.

Vaše dotazy Vám rád zodpoví Bc. Miroslav Przeczek

Kontaktujte nás