Fotovoltaické elektrárny – vyhlášeny první výzvy

Od 12. 7. 2021 budou moci žadatelé podávat první žádosti do vyhlášených výzev k instalaci nových fotovoltaických elektráren s výkonem do i nad 1 MWp. Pro žadatele je připraveno 4,5 mld. Kč.

Příjem žádostí
Od 12. 7. do 15. 11. 2021

Míra podpory
Až 50 % z celkových způsobilých výdajů

Oprávněný žadatel
Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích

Typ výzvy
Kolová/průběžná

Podporované aktivity
Instalace FVE, virtuální elektrárny aj.

Vybrané způsobilé výdaje:

 • Např. přímé stavební práce, dodávky a služby, BOZP, vícepráce, auditorský dozor, propagační opatření

​​Výše podpory:

 • Maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů

 • Pro žadatele je připraveno 4,5 mld. Kč

Harmonogram:

 • Od 12. července 2021 do 15. listopadu 2021

Vybraná omezení:

 • Žadatel již musí být stávajícím držitelem licence pro podnikání v energetických odvětvích nebo se jim musí stát.
 • Příjem žádostí do výzvy na instalaci FVE s výkonem nad 1 MWp končí již 29. 10. 2021
 • Příjem žádostí do výzvy na instalaci FVE s výkonem do 1 MWp je v režimu průběžného sběru.

Podporované aktivity:

 • Instalace FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy (DS/PS).
 • Instalace FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS bez společného řídicího systému. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE
 • Projekty virtuálních elektráren, které jsou tvořeny více jednotlivými FVE s více než jedním předávacím místem do DS/PS (případně elektráren v rámci lokálních distribučních soustav) se společným řídicím systémem. Instalovaný výkon virtuální elektrárny je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých FVE.

Příjemce dotace:

 • Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích

Co pro Vás uděláme?

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu;
 • Ověření způsobilosti žadatele;
 • Sepsání žádosti včetně kompletace příloh;
 • Odeslání žádosti dle náležitostí;
 • Vyúčtování projektu a průběžný report.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Bc. Miroslav Przeczek

Kontaktujte nás