Financování ostravského sportu v roce 2022

Účelem dotačních programů je podpora různých sportovních aktivit a sportovních klubů městem Ostrava. Celkem se jedná o tři samostatné dotační programy:

 • Program na podporu významných sportovních klubů z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2022
 • Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2022
 • Program na podporu významných sportovních akcí na území statutárního Ostravy pro rok 2022

Příjem žádostí
Od 27. 9. do 8. 10. 2021

Výše dotace
Od 10 tis. Kč do 25 mil. Kč dle konkrétního programu 

Oprávněný žadatel
Mládežnické a vrcholové sportovní kluby, právnické osoby zajišťující tělovýchovnou, sportovní činnost či významné sportovní akce

Typ výzvy
Kolová

Podporované aktivity
Náklady na materiál, ubytování, doprava, nájem sportovišť aj.

Oprávněný žadatel:

 • podpora významných sportovních klubů: 
  • Mládežnické sportovní kluby spolupracující s vrcholovými sportovními kluby.
  • Vrcholové sportovní kluby, jejichž družstva dospělých reprezentují město Ostrava v nejvyšších celostátních soutěžích nebo soutěžích s mezinárodní účastí.
  • Zapojení je možné v těchto sportech: atletika, baseball, basketbal, box, florbal, fotbal, házená, judo, lední hokej, plavání, softball, stolní tenis, volejbal, zápas, lukostřelba.
 • Podpora tělovýchovy a sportu: 
  • Právnické osoby zajišťující tělovýchovnou a sportovní činnost.
 • Podpora významných sportovních akcí na území statutárního Ostravy:
  • Právnické osoby zajišťující v roce 2022 významné sportovní akce v roce na území města Ostravy.

Podporované aktivity:

 • Podpora významných sportovních klubů: 
  • Např. náklady na materiál, spotřeba energie, ubytování, nájem a podnájem sportovišť, trenérské služby, zdravotní služby apod.
 • Podpora tělovýchovy a sportu: 
  • Např. náklady na materiál, spotřeba energie, doprava, ubytování, nájem a podnájem sportovišť, trenérské služby, zdravotní služby, pořadatelská služba, startovné, marketing, apod.
 • Podpora významných sportovních akcí na území statutárního Ostravy:
  • Např. příprava sportoviště, technické zajištění akce, nájem a podnájem sportoviště, doprava, tiskové služby, marketing, nákup sportovního materiálu, apod. 

Harmonogram:

 • Lhůta pro podávání žádostí je od 27. 9. 2021 do 8. 10. 2021

Výše dotace:

 • Podpora významných sportovních klubů: 
  • 10.000 Kč – 25.000.000 Kč
 • Podpora tělovýchovy a sportu: 
  • 10.000 Kč – 1.500.000 Kč
 • Podpora významných sportovních akcí na území statutárního Ostravy:
  • 10.000 Kč – 5.000.000 Kč

Co pro Vás uděláme:

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu;
 • Ověření způsobilost žadatele;
 • Sepsání žádost včetně kompletace příloh;
 • Odeslání žádost dle náležitostí;
 • Vyúčtování projektu a průběžný report.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek

Kontaktujte nás