Financování jihomoravského sportu

Účelem dotačního programu je podpora sportovních klubů a spolků se sídlem v Jihomoravském kraji, jejichž družstva dospělých reprezentují Jihomoravský kraj v nejvyšší nebo druhé nejvyšší celostátní soutěži nebo interlize.

Příjem žádostí
Od 30. 7. do 6. 8. 2021

Výše dotace
Max. výše dotace je 3,8 mil. Kč dle konkrétního žadatele a podprogramu

Oprávněný žadatel
Žadatelé musí spadat o kategorií olympijských sportů a florbalu

Typ výzvy
Kolová

Podporované aktivity
Náklady na materiál, ubytování, doprava, nájem sportovišť aj.

Harmonogram:

 • Lhůta pro podávání žádostí je od 30. 7. do 6. 8. 2021 do 10:00 hodin.

Výše dotace:

 • Maximální výše dotace je 3.800.000 Kč dle konkrétního žadatele a podprogramu.

Vybraná omezení:

 • žadatelé musí spadat o kategorií olympijských sportů a florbalu

Podporované aktivity:

 • provozní výdaje na ubytování a stravování na soutěžích a soustředěních, 
 • výdaje na dopravu, 
 • startovné, 
 • licence hráčů/sportovců, 
 • odměny rozhodčím, 
 • pronájem sportovních ploch/sportovišť, nákup sportovního vybavení/materiálu neinvestičního charakteru (samotná movitá věc, popř. soubor movitých věcí v hodnotě nižší než 40.000 Kč), 
 • výdaje na propagaci/reklamu/správu webových stránek klubu, 
 • zajištění lékařské péče hráčů/sportovců, 
 • zajištění fyzické i mentální regenerace hráčů/sportovců, 
 • sportovní výživové doplňky pro hráče/sportovce, 
 • odměny trenérům do výše max. 30 % poskytnuté dotace apod.

Co pro Vás uděláme:

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu;
 • Ověření způsobilost žadatele;
 • Sepsání žádost včetně kompletace příloh;
 • Odeslání žádost dle náležitostí;
 • Vyúčtování projektu a průběžný report.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás