Filmové vouchery 2024

Příjem žádostí
2. 1. 2024 – 30. 6. 2024

Míra podpory
až 100%

Oprávněný žadatel
Moravskoslezský kraj – malý a střední podniku a které jsou výrobcem nebo koproducentem AVD, které je předmětem projektu.

Projekt může získat
Míra podpory činí 100 % z celkových způsobilých výdajů.

Podporované aktivity
celovečerní hrané filmy pro kina • celovečerní dokumenty pro kina • projekty pro on-line a televizní vysílání

Alokace

Pro výzvu je nastavena následující alokace: 50 mil. Kč. Alokace výzvy může být v průběhu jejího vyhlášení upravena v návaznosti na disponibilitu prostředků z OPST

Maximální a minimálně výše podpory

• Minimální výše podpory: není stanovena
• Maximální výše podpory: není stanovena
• Zdroj financování: Fond pro spravedlivou transformaci

Typ podporovaných projektů

Z výzvy je podporován zastřešující projekt, na který může být podána jen jedna žádost.

Způsob financování

Příjemce obdrží prostředky formou ex-ante plateb na základě žádostí o platbu.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek

Kontaktujte nás