Dětské skupiny

Plánujete vybudovat novou dětskou skupinu nebo rozšířit tu stávající? Pokud ano,  aktuálně byla vyhlášena výzva k dětským skupinám. Výzva se týká vybudování dětské skupiny a také jejího provozu. 

Příjem žádostí
Od 17. 3. 2023 do  30. 9. 2023

Míra podpory
Max. 76,735 % způsobilých výdajů

Oprávněný žadatel
 Subjekt, který může poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině

Typ výzvy
Průběžná

Podporované aktivity
Vytvoření a následný roční provoz nových dětských skupin

Harmonogram: 

Příjem žádostí: 17. 3. 2023 od 8:00 hodin – 30. 9. 2023 do 12:00 hodin   

Očekávané období realizace: maximální délka realizace celého projektu je 24 měsíců. Samotný projekt musí být ukončen nejpozději k 31. 12. 2025.

Upozornění v průběhu realizace projektu příjemce není oprávněn na podpořenou dětskou skupinu čerpat příspěvek na provoz ze státního rozpočtu dle § 20a – 20l zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 627 321,40 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 7 412 922,43 Kč.

Podporované aktivity:

výzva podporuje vytvoření a následný roční provoz nových dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Podporovány budou dětské skupiny pro veřejnost i podnikové dětské skupiny.

Co pro Vás uděláme:

  • Ověření způsobilost žadatele;
  • Sepsání žádost včetně kompletace příloh;
  • Odeslání žádost dle náležitostí;
  • Poradenství v průběhu realizace projektu.

 

V případě zájmu doporučuji žádost podat co nejdříve.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás