Dětské skupiny - pořízení budov, pozemků a jejich rekonstrukce

Plánujete vybudovat novou dětskou skupinu nebo rozšířit tu stávající? Pokud ano, Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo atraktivní výzvu přímo pro vás. Využít ji můžete na nákup nových pozemků, budov a rekonstrukční práce.

Příjem žádostí
Od 20. 4. 2022

Míra podpory
Až 100 % způsobilých výdajů

Oprávněný žadatel
Obce, spolky, ústavy, církve, nadace aj.

Typ výzvy
Kolová

Podporované aktivity
Nákupy budov, pozemků, rekonstrukční práce, apod.

Harmonogram:

 • Příjem žádostí: Od 20. 4. 2022     
 • Ukončení prvního kola příjmu žádostí: 30. 6. 2022
 • Ukončení prvního kola příjmu žádostí: 30. 9. 2022
 • Finální ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2022

Podporované aktivity:

 • Nákupy budov, pozemků, rekonstrukční práce, apod.

Výše podpory:

 • Až 100 % způsobilých výdajů bez DPH.
 • Dotace na projekt je poskytována ve výši 3 mil. – 20 mil. Kč. 
 • Režim ex-post.

Vybraná omezení:

 • Nemohou se zapojit běžné právnické osoby (s.r.o, a.s).
 • Každý žadatel je oprávněn realizovat projekty, které povedou k registraci max. 4 dětských skupin. 
 • Žadatel musí mít min. 3letou historii k datu podání žádosti.
 • Udržitelnost projektu je 10 let.

Způsobilé výdaje:

 • Výstavba nové budovy sloužící pro provoz dětské skupiny.
 • Nákup nezastavěného pozemku potřebného pro umístění nové budovy pro provoz dětské skupiny. 
 • Nákup pozemku přiléhajícího k budově, která bude v projektu rekonstruována pro provoz dětské skupiny. 
 • Nákup stávající budovy, která neslouží pro provoz dětské skupiny, za účelem přestavby na provoz dětské skupiny.
 • Inženýrské sítě.
 • Projektová dokumentace.
 • Terénní úpravy a další.

Co pro Vás uděláme:

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce realizace projektu;
 • Ověření způsobilosti žadatele.
 • Podání žádosti.
 • Poradenství při přípravě příloh k žádosti.
 • Administrativní zajištění realizace projektu a poradenství během ní.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás