Dětské skupiny 2024

Cílem výzvy je podpora vzniku nových dětských skupin nebo rozšíření stávajících.

Příjem žádostí

Březen až červen 2024 (bude upřesněno s vyhlášením výzvy)

Míra podpory

Bude upřesněno s vyhlášením výzvy.

Oprávněný žadatel

Kraje, obce a jimi zřizované organizace • dobrovolné svazky obcí • poradenské a vzdělávací instituce • nestátní neziskové organizace • vysoké školy • veřejné výzkumné instituce • obchodní korporace • OSS a jimi zřizované příspěvkové

Typ výzvy
Průběžná

Podporované aktivity.

Vytvoření nové dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a na následný 12měsíční provoz.

Příjem žádostí bude probíhat od března 2024, nejpozději však do června 2024. Bude se jednat o průběžnou výzvu, bude tedy záležet na alokaci pro jednotlivé okresy.
Očekávané období realizace je maximálně 24 měsíců. Maximálně 12 měsíců bude věnováno vybudování dětské skupiny a následně maximálně 12 měsíců provozu.
Výše jednotkových nákladů a tedy i míra podpory budou upřesněny.
Upozornění: v průběhu realizace projektu příjemce nebude oprávněn na podpořenou dětskou skupinu čerpat příspěvek na provoz ze státního rozpočtu dle § 20a – 20l zákona č. 247/2014 Sb.

Podporované aktivity:

Výzva podporuje vytvoření a následný roční provoz nových dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Podporovány budou dětské skupiny pro veřejnost i podnikové dětské skupiny.

Co pro Vás uděláme:

    • Ověření způsobilosti žadatele;
    • Sepsání žádosti včetně kompletace příloh;
    • Podání žádosti;
    • Poradenství v průběhu realizace projektu.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás