Asistenční vouchery pro inovační projekty - Praha

Účelem dotačního programu je podpora pro vytvoření projektové dokumentace využitelné pro dotační programy z národních, mezinárodních i lokálních dotačních titulů v oblasti vědy, výzkumu a inovací.

Příjem žádostí
Od 31. 12. 2021 do 31. 5. 2022

Míra podpory
Až 90 %, 100.000 Kč – 900.000 Kč

Oprávněný žadatel
Firmy a podniky, výzkumné instituce, vysoké školy, samospráva aj.

Typ výzvy
Kolová

Podporované aktivity
Vytvoření projektové dokumentace, která bude využitelná pro další dotační tituly nebo jednání s investory

Harmonogram:

 • Lhůta pro podávání žádostí je od 31. 12. 2021 do 31. 5. 2022

Výše podpory:

 • Lze získat až 90% podporu do maximální výše 900.000 Kč.

Podporované aktivity:

 • Vytvoření projektové dokumentace, která bude využitelná pro další dotační tituly nebo jednání s investory.

Vybraná omezení:

 • Žadatelé musí mít minimálně pobočku na území hl. města Prahy.
 • Celková alokace výzvy jen 12 mil. Kč.
 • Povinná konzultace záměru se zástupcem poskytovatele.
 • Musí být projektem prokázáno naplnění inovační strategie města Prahy.
 • Každý z žadatelů může podat maximálně 3 na sebe tematicky nenavazující žádosti.

Co pro Vás uděláme:

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu;
 • Ověření způsobilost žadatele;
 • Sepsání fische i žádosti včetně kompletace příloh;
 • Odeslání žádosti dle náležitostí;
 • Vyúčtování projektu a průběžný report.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás