Inovační vouchery COVID

Příjem žádostí
do 31. 12. 2020

Míra podpory
až 85 %

Oprávněný žadatel
malé a střední podniky

Projekt může získat
0,1 – 1 mil. Kč

Podporované aktivity
poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací

Jak získat dotaci z programu Inovační vouchery COVID

Program Inovační vouchery COVID 19 se zaměří na projekty, jejichž záměr a následná realizace je určena pro boj či prevenci proti COVID 19.

Pro získání dotace musíte:

  • být malým nebo středním podnikem,
  • realizovat projekt kdekoli na území ČR, mimo Prahu.

Výše dotace z programu Inovační vouchery COVID

Výše dotace se pohybuje mezi 50 tis. – 1 milionem Kč na jeden projekt. Procentuální výše podpory dosahuje 50 – 85 % způsobilých výdajů.

Na co lze čerpat dotaci

V rámci programu bude možné získat dotaci na poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména:

  • měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku,
  • výpočty, návrhy nových systémů, technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení,
  • modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému,
  • prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu (výrobku, služby nebo procesu),
  • optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametrů, apod.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek

Kontaktujte nás