Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID-19

Oprávněný žadatel
malé, střední i velké podniky

Podporované aktivity
pořízení materiálu, financování výzkumu

Jak získat dotaci z programu Czech Rise Up

Cílem programu je podpořit rychlé zavedení nových řešení, která mohou napomoci s bojem proti koronavirové infekci označované jako COVID-19, a to včetně opatření na zmírnění dopadu dalšího šíření a následného řešení dopadů této krize.

Pro získání dotace musíte realizovat:

  • kdekoli na území ČR,
  • projekt s rychlým pozitivním efektem v boji proti COVID 19 a následným dopadům.

Výše dotace z Czech Rise Up

Výše dotace dosáhne až 5 milionů Kč na jeden projekt.

Na co lze čerpat dotaci

V rámci programu bude možné získat dotaci na:

  • pořízení materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických prostředků
  • mzdové náklady zaměstnanců zapojených do výroby
  • rychlé financování pro technologická řešení
  • rychlé financování pro zcela nová inovativní řešení – dovyvinutí řešení

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek

Kontaktujte nás