Školicí střediska

Jste výrobní nebo stavební firmou a uvažujete o výstavbě nebo rekonstrukci školícího centra? Hodláte modernizovat prostory pro vzdělávání především Vašich zaměstnanců, případně chcete pořídit školicí pomůcky? Pak doporučujeme využít aktuálně vyhlášenou výzvu Školicí střediska! Míra podpory je nastavena na 50 % způsobilých výdajů a žadatelé mohou získat dotaci 500 tis. až 5 mil. Kč.

Do programu se mohou hlásit malé a střední podniky, pro něž je připraveno celkem 400 mil. Kč. Příjem žádostí bude probíhat od 15. 8. 2018 do 30. 5. 2019.

V rámci programu lze podpořit:

  • Výstavbu školicích center
  • Rekonstrukce školicích center
  • Pořízení vybavení školicích prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.
  • Pořízení vzdělávacích programů

Specifika programu:

  • Po dobu udržitelnosti musí příjemce zajistit vytíženost školicího střediska minimálně 30 % z fondu pracovních dní v roce. Za vytížený den se počítá takový, kdy je kapacita školicího střediska naplněna alespoň z 30 % a čistá doba školení je alespoň 3 hodiny (180 minut).
  • Nadpoloviční většinu z proškolených osob musí tvořit zaměstnanci podniků z podporovaných odvětví zpracovatelského průmyslu a stavebnictví.
  • Bodově budou zvýhodněny projekty, jejichž součástí je smlouva se vzdělávacím zařízením o využití školicího střediska pro účely praxe či školení po dobu udržitelnosti projektu.

Podívejte se i na další dotace pro podnikatele.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Mgr. Martin Kovalský, kovalsky@cct.cz, +420 605 776 722

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás