Program TREND

Miliarda korun je připravena ve třetí veřejné soutěži programu TREND, který byl vyhlášen 29. 4. 2020 se zaměřením na technologické lídry. Přinášíme Vám základní informace.

Oprávnění žadatelé:

 • výzkumná organizace;
 • podnik.

Výše podpory:

 • maximální výše podpory na jeden projekt: 40mil. Kč;
 • maximální intenzita podpory na jeden projekt: 70 % způsobilých výdajů

​Termíny:

 • zahájení příjmu žádostí – ​30. 4. 2020
 • ukončení příjmu žádostí – 24. 6. 2020
 • období zahájení řešení projektu – 1. 1. 2021 až 1. 4. 2021
 • délka řešení projektu – 12 až 60 měsíců

Příklady výsledků realizovatelných aktivit​:

 • užitný nebo průmyslový vzor,
 • prototyp, funkční vzorek,
 • software,
 • poloprovoz, ověřená technologie.

Vybraná specifika:

 • žadatel musí prokázat minimálně dvouletou účetní historii
 • žadatel může podat maximálně 1 návrh projektu
 • bonifikace v případě zaměření na Průmysl 4.0, Automotive, Technologie 5G či se zaměřením na řešení ve strukturálně postiženém regionu

Co pro Vás můžeme udělat?

 • celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu;
 • ověření způsobilosti žadatele;
 • spolupráce s výzkumnou organizací;
 • sepsání žádosti včetně kompletace příloh;
 • odeslání žádosti dle náležitostí;
 • vyúčtování projektu a průběžný report.

Chcete využívat dotační programy, ale nemáte čas se jim věnovat? Zajistíme vám aktivnitní monitoring dotačních příložitostí přímo pro vás, doplníme jej o obchodní a marketingovou podporu a navíc budete moci navázat nové byznys vztahy. Více na stránce našeho podnikatelského klubu Czech Cool Trade.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek

Kontaktujte nás