Program rozvoje venkova spustí již v pořadí 10. kolo příjmu žádostí

V 10. kole budou podpořeny investice do zemědělských a potravinářských podniků za 3,4 mld. Kč. Kolo je zaměřeno na posílení soběstačnosti těchto sektorů.

Oprávnění žadatelé:

 • výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu
 • výrobce krmiv

Výše podpory:

 • celková alokace 3,4 mld. Kč
 • alokace v rámci operace Investice do zemědělských podniků je stanovena na 1,8 mld Kč
 • alokace v rámci operace Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů je stanovena na 1,6 mld Kč

Termíny:

 • příjem žádostí od 14. července 2020 od 8:00 hodin
 • ukončení příjmu žádostí 4. srpna 2020 v 18:00 hodin

Vybraná specifika:

 • způsobilost výdajů již od 12. 3. 2020 v návaznosti na usnesení vlády č. 194
 • předkládání stavebních povolení a výběrových řízení se posouvá až k Žádosti o platbu
 • příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře

Co pro Vás můžeme udělat?

 • celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu;
 • ověření způsobilosti žadatele;
 • sepsání žádosti včetně kompletace příloh;
 • odeslání žádosti dle náležitostí;
 • vyúčtování projektu a průběžný report.

Chcete využívat dotační programy, ale nemáte čas se jim věnovat? Zajistíme vám aktivnitní monitoring dotačních příložitostí přímo pro vás, doplníme jej o obchodní a marketingovou podporu a navíc budete moci navázat nové byznys vztahy. Více na stránce našeho podnikatelského klubu Czech Cool Trade.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Miroslav Przeczek

Kontaktujte nás