Program rozvoje venkova – Podpora Agroturistiky

Operace je zaměřena na investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields.

Na jaké výdaje můžete dotaci uplatnit? (způsobilé výdaje)

 • stavební obnova či nová výstavba malokapacitního ubytovacího zařízení včetně stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí – stavební materiál, stavební práce, bourací práce, technická infrastruktura včetně přípojek, technická zařízení staveb
 • náklady na výstavbu požárních nádrží do objemu 10 m3
 • doplňující výdaje jako součást projektu – úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, nákup a výsadba doprovodné zeleně, oplocení
 • nákup zařízení a vybavení malokapacitního ubytovacího zařízení včetně stravovacího zařízení a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí
 • nákup nezbytné výpočetní techniky v souvislosti s projektem (hardware, software)
 • nákup nemovitosti maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace

Kdo může o dotaci žádat?

 • Zemědělský podnikatel, tedy fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici zemědělského podnikatele a je minimálně po dobu 2 let před podáním Žádosti o dotaci evidována v Evidenci zemědělského podnikatele.

Harmonogram

 • Příjem žádostí o podporu probíhá od 3. 4. 2018 do 23. 4. 2018

Jaká je výše dotace?

 • Dotace na jeden projekt je poskytována ve výši od 200 000 Kč do 10 000 000 Kč
 • Míra dotace 25 % ZV – velké podniky, 35 % ZV – střední podniky, 45 % ZV – malé podniky

Co pro Vás můžeme udělat?

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu
 • Konzultace s příslušnými úřady.

Máte zájem také o tuto nebo jiné dotace pro podnikatele? Neváhejte nás kontaktovat

Vaše dotazy vám rád zodpoví Mgr. Martin Kovalský, kovalsky@cct.cz, +420 605 776 722

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás