PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Získejte až 85 % způsobilých výdajů v rámci Programu rozvoje venkova, který přináší investice do zemědělského i lesnického sektoru za více než 1 mld. Kč. Výzva je zaměřena na vzdělávací akce, agroturistiku, podporu infrastruktury, obnovu lesních porostů nebo na výstavbu či rekonstrukci provozovny.