Program Nemovitosti pro území olomoucké aglomerace

Aktuálně byla vyhlášena 36. výzva OP PIK k předkládání projektových záměrů v rámci Nemovitosti. Cílem této výzvy je revitalizace brownfieldů na území ITI Olomoucké aglomerace.

Kdo může žádat o podporu?

 • Malý nebo střední podnik, jež je oprávněn k podnikání odpovídající podporované ekonomické činnosti;
 • Podnik, jež má ke dni podání žádosti uzavřena minimálně 2 po sobě jdoucí účetní období.

Podporované aktivity:

 • Projekt rekonstrukce objektu – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield;
 • Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání – projekt, jehož realizací vzniknou investičně připravené plochy v rámci výstavby nové plochy pro vlastní podnikání, nebo jehož realizací dojde ke zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch stávajících.

Vybraná omezení:

 • Předmětem podpory programu nebudou investice do pořízení nových výrobních technologií, ale pouze investice do stavebních úprav včetně demolice původní stavby a výstavby novostaveb jako rozšíření stávajících využitelných podnikatelských ploch.
 • Podporovány nebudou projekty tzv. „na zelené louce“ .
 • Realizací projektu nesmí dojít k záboru pozemků zapsaných v zemědělském půdním fondu.

Harmonogram:

 • Žádosti jsou přijímány od 16. 5. 2018 do 31. 7. 2018

Výše podpory:

 • Minimální výše dotace projektu je 1 000 000 Kč a maximální výše dotace projektu je 50 000 000 Kč.
 • Míra dotace je 45 % pro malé podniky a 35 % dotace pro střední podniky

Co pro Vás můžeme udělat?

 • Celková administrace projektu od začátku do konce;
 • Zajištění podání žádosti včetně příloh a závěrečného hodnocení;
 • Podpora při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti;
 • Zajištění povinné publicity;
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi.

Podívejte se i na další dotace pro podnikatele.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Mgr. Martin Kovalský, kovalsky@cct.cz, +420 605 776 722

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás