Program EXPANZE také pro žadatele z oblasti gastronomie, hotelnictví nebo cestovního ruchu

Pomocí programu Expanze můžou malí a střední podnikatelé čerpat zvýhodněné úvěry k financování svých podnikatelských záměrů zaměřených na zahájení či rozvoj podnikání. Do čerpání zvýhodněného úvěru se můžou od ledna 2018 zapojit také žadatelé z oblasti CESTOVNÍHO RUCHU, STRAVOVÁNÍ, UBYTOVÁNÍ nebo SPORTOVNÍ a REKREAČNÍ ČINNOSTI!

ČMZRB nabízí úvěr bez poplatků až do výše 45 % způsobilých výdajů projektu (minimálně však 1 mil. Kč). Splatnost úvěru lze nastavit až na sedm let s dobou odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku. Žadatelé z regionů vykazujících vyšší míru nezaměstnanosti než je celorepublikový průměr můžou navíc získat příspěvek až do výše 1 mil. Kč na úhradu úroků komerčního úvěru u partnera ČMZRB, u kterého musí být čerpán úvěr na minimálně 20 % způsobilých výdajů projektu.

Zvýhodněný úvěr lze využít:

  • k nákupu nových strojů a zařízení
  • k pořízení či rekonstrukci staveb určených k podnikatelské činnosti
  • k pořízení technologických postupů, programů a licencí a SW

Máte zájem o tento program či dotace pro podnikatele? Neváhejte nás kontaktovat.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Mgr. Martin Kovalský, kovalsky@cct.cz, +420 605 776 722

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás