„Profesionálové pomáhají všem firmám, jako kdyby byly jejich.“

Přinášíme vám další exkluzivní rozhovor, který vznikl pro For Business Magazine Czech Cool Trade. Tentokrát s jednatelem CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS, Markem Hatlapatkou.

V kolísavém světě kapitálových trhů je společnost CYRRUS již stálicí. U investic však bohaté portfolio jejich služeb pouze začíná. O tom, jak zkušení odborníci CYRRUS GROUP pomáhají malým a středním firmám, jako kdyby byly jejich, se dozvíte v následujícím článku.

Marku, představte nám, prosím, na úvod strukturu CYRRUS GROUP.
Skupinu CYRRUS lze nejvýstižněji popsat jako wealth management firmu. Svým klientům poskytujeme kvalitní služby v celé šíři jejich investičních, finančních a podnikatelských potřeb. Před více než 25 lety jsme začínali jako obchodníci s cennými papíry, postupně však rostly jak potřeby a nároky našich klientů, tak naše možnosti a schopnosti je saturovat. Dnes už zdaleka neřešíme jen investice, ale také klientům pomáháme v podnikání, poskytujeme jim platební služby nebo spravujeme jejich jmění. To, co umí v oblasti financí a podnikání vaše banka a finanční poradce, umíme také. A se vší skromností si myslím, že často lépe. A na to vše navíc nepotřebujeme gigantický aparát, velké zahraniční vlastníky za zády, ani spoustu zbytečných formalit. Máme skvělý tým pracovitých odborníků s mnohaletými zkušenostmi a vždy se snažíme najít nejvhodnější řešení pro klienta. Mnohdy přímo na míru. To je náš klíč k úspěchu.

Vy sám se nyní v rámci skupiny věnujete chodu CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS? Můžete nám přiblížit, čím se zabýváte?
V rámci celé skupiny máme celkem jednoduše definovaný cíl – pomáhat podnikatelům. Klienti, kteří u nás dlouhodobě investují, mají většinou své vlastní podnikání. A dlouhé roky využívají naší expertizy v oblastech, jako je zajištění nejvhodnějšího financování byznysu, oceňování firem či majetku a další odborné analýzy. Postupem času nám přišlo líto, že vlastníci či manažeři malých a středních firem, kteří nejsou našimi investičními klienty, nemají k našim službám přístup. Jsme totiž přesvědčeni, že právě segment malých a středních podniků má v ČR omezené možnosti, jak se dostat ke kvalitnímu a přitom cenově dostupnému poradenství. Proto jsme naše zkušenosti začali nabízet i dalším podnikatelům v Česku.

Pro zjednodušení mohu služby rozdělit do čtyř oblastí. Zaprvé financování. Potřebuje vaše firma kapitál? Nedosáhne na úvěr? Máte pochybnosti, zda neplatíte za dluh příliš? Nemůžete dosáhnout na dotace? To jsou typické problémy v této oblasti. Zadruhé M&A, tedy nákupy, prodeje, rozdělení firem. Nevíte, jak svůj byznys prodat? Jak stanovit hodnotu podílu odcházejícího společníka? Za kolik koupit jinou firmu, abyste nepřeplatili? Nemáte nástupce? Zatřetí jsou to analýzy všeho druhu. Chcete expandovat na nové trhy? Ocenit majetek či nemovitost? A konečně začtvrté pomoc s řízením firmy. Chybí vám kvalitní byznys plán? Klesají vám marže, a nevíte proč? Máte ve své firmě chaos, protože manažerské účetnictví a kvalitní finanční analýza jsou pro vás cizí pojmy? To je aspoň malý výčet problémů, se kterými podnikatelům běžně pomáháme.

Zůstaňme u pomáhání. Vaše motto zní „Pomáháme firmám, jako kdyby byly naše”. Co to znamená?
Našim potenciálním klientům vzkazujeme, že nejsme žádní samozvaní „odborníci” od stolu, jejichž hlavní starostí je, zda mají na sobě kvalitní oblek, trendy kravatu a drahé hodinky. Všichni, kdo se v našem týmu věnují korporátnímu poradenství, mají dlouholeté praktické zkušenosti z vlastního podnikání nebo manažerské kariéry. Mnoho z nás už roky působí v jednom z nejregulovanějších a nejsložitějších odvětví – na kapitálových trzích. Víme, jak je podnikání složité a jak velkou část života podnikatelé svému byznysu obětovali. Proto ke klientům přistupujeme s respektem k tomu, co vybudovali, s otevřenýma očima a se snahou více pracovat než mluvit. Jsme praktici a rádi  pracujeme s vlastníky a manažery, kteří podobně jako my nemají rádi zbytečné schůzování a formality a raději se snaží dosáhnout cíle co nejefektivnější cestou. Každá firma je jiná, každý podnikatel má jiný přístup. K problému musíme vždy přistoupit individuálně a nebýt líní. Stejně jako bychom přistupovali k řešení problému ve vlastní firmě. 

Na webu tvrdíte, že jste „poradenský butik, který nechce kopírovat velkou čtyřku poradenských společností”. Čím se odlišujete?
Já osobně si butik představuji jako místo, kde najdu odborníka, který vyřeší můj problém a já se nebudu cítit jako jeden v řadě. Místo, které neobsluhuje desítky či stovky klientů v jeden čas a chtě nechtě musí používat zkratky: předtištěné formuláře, škatulky, zobecňování problémů i způsobů jejich řešení. Kapacita našeho týmu je omezenější než u velkých poradenských firem, ale to nám zároveň umožňuje se na konkrétního klienta více soustředit a proniknout do hloubky jeho problému. Když to spojíme s pracovitostí, entuziasmem a kreativitou našich lidí, klient to pozná a ocení. Nejsme líní například dojet za majitelem firmy do nejzazšího kouta republiky. Což, jak často slyšíme od svých klientů, není v Česku tak samozřejmé. Ale jak chcete kvalitně vyřešit situaci majitele firmy z malého města na Jesenicku, když je vám zatěžko „zvednout zadek ze židle” a přijet se podívat do jeho fabriky?

Během pandemie jste se odlišovali také tím, že jste rozšiřovali tým a expandovali pobočky. Vyplatil se tento krok?
Krize jako příležitost je otřepaná fráze. Ale platí. My jsme do posledních let ovlivněných nejprve covidem a nyní rusko-ukrajinským konfliktem vstoupili ekonomicky silní a plní myšlenek, jak naše služby posunout dál. A tento přístup evidentně zaujal i některé kvalitní lidi, kteří za sebou mají desítky let ve velkých (i zahraničních) investičních bankách a poradenských firmách. Proto jsme nyní dobře připraveni naše služby expandovat nejen k novým klientům v Česku, ale také v zahraničí, kde už působíme mimo jiné v Chorvatsku nebo na Slovensku.

Mezi vašimi referencemi najdeme jak velké a menší firmy, tak živnostníky. Máte ideálního klienta?
Vždy hledáme cestu, jak pomoci. Samozřejmě že jsou případy, kdy to prostě ekonomicky nevychází. To se může stát hlavně u živnostníků. Ale pokud už máte firmu s obratem alespoň kolem 10 milionů korun, obvykle pomoci dokážeme. Naší hlavní klientelou jsou firmy s obratem v desítkách až stovkách milionů korun. Může to být rodinná firma s dvaceti zaměstnanci a obratem 50 milionů korun, jejíž majitel nemá následovníka a potřebuje pomoct s prodejem. Může to být s.r.o., které před lety založili čtyři kamarádi, ale zatímco dva z nich chtějí pokračovat, dva chtějí z byznysu odejít. Tady řešíme například ocenění jejich podílu, financování odkupu podílu zbylými podílníky nebo hledání nových investorů. Nebo máme firmu s dobrou historií, která chce dále růst, ale zároveň hledá optimální formu financování tohoto růstu. My firmě pomůžeme emitovat dluhopisy nebo najít finančního či strategického investora. A pokud se ukáže, že firma na to ještě nedozrála, pak jí pomůžeme nastavit optimální byznys plán a někdy jsme nápomocní i s jeho realizací. Když se vrátím k otázce na „ideálního” klienta, pak je to ten, který má otevřenou mysl a ví, co chce. Také však ví, že pro úspěch je často důležitý pohled zvenčí. Uvědomuje si, že čas strávený diskusí s naším odborníkem, sestavením dobrého byznys plánu nebo profesionálně vedeným procesem prodeje firmy se mnohonásobně vyplatí.

Marku, v CYRRUS jste už 16 let. Z analytika akciových trhů jste se vypracoval na jednatele CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS a jednoho z předních českých investičních odborníků. Jak zpětně pohlížíte na svou cestu?
Máte pravdu, v CYRRUSu jsem strávil podstatnou část svého života. Ale uběhlo to strašně rychle. A když přemýšlím, proč se ani náhodou necítím vyhořelý, pak je to jednoznačně tím, že v CYRRUSu jdete díky odborně i lidsky skvělým kumpánům pořád dopředu a máte neomezené příležitosti. Vlastně jedinou limitou jste vy sám. Jsem toho dobrým důkazem. Vždyť jsem začínal jako junior analytik sice se zápalem, ale s minimem reálných zkušeností. Měl jsem kromě vášně pro kapitálové trhy i vlastnost, kterou u mladé generace trochu postrádám. Vytrvalost. Neměnit při prvním nepohodlí práci a nehodnotit to, co mi pracovní trh nabízí, jen podle aktuální výše platu a různých bonusů a výhod. Chápu, že to není cesta pro každého, ale já jsem jí vždy věřil
a věřím. Stejně jako věřím tomu, že aby byl člověk úspěšný a přitom i šťastný, musí být taky pracovitý a pokorný. A hlavně musí mít pro to, co dělá, vášeň. A ta mne zatím rozhodně neopouští.