Příspěvek na nové pracovní místo

Cílem dotačního programu pro malé a střední podniky je podpora rozvoje nových produktů a služeb nebo rozšíření podílu na trhu pomocí vytvoření nového pracovního místa. Pro žadatele je připraveno celkově 2.000.000 Kč.

Kdo může žádat o podporu?

 • Právnická osoba nebo OSVČ se sídlem nebo provozovnou v Moravskoslezském kraji, která je současně malým nebo středním podnikem.

Uznatelné náklady:

Uznatelným nákladem jsou osobní náklady na nově přijatého zaměstnance na hlavní pracovní poměr a současně na dobu neurčitou. Příspěvek lze čerpat  až po dobu 12 měsíců.

 • Hrubá mzda do výše 30.000 Kč měsíčně;
 • Pojistné na sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem do výše až 7.500 Kč měsíčně;
 • Pojistné na zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem do výše až 2.500 Kč měsíčně;

Dále lze získat příspěvek na nákup služeb pro vzdělávání zaměstnace až do výše 10.000 Kč bez DPH za 12 měsíců.

Harmonogram:

 • Lhůta pro podávání žádostí je stanovena od 16. 7 .2018 do 27 .7. 2018

Výše podpory:

 • Maximální výše dotace je 500.000 Kč;
 • Míra dotace je maximálně 50 % způsobilých výdajů;

Co pro Vás můžeme udělat?

 • Celková administrace projektu od přípravy žádosti až po ukončení realizace;
 • Zajištění podání žádosti včetně příloh a závěrečného hodnocení;
 • Podpora při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti;
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi.

Máte i jiné dotační záměry? Podívejte se na další dotace pro podnikatele.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, dombek@cct.cz, +420 734 447 265

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás