Pokračování provozu dětských skupin

d

Od 4. 2. 2019 mohou mimopražské a od 11. 2. 2019 také pražské dětské skupiny získat příspěvek na pokračování provozu.

Podpořeny budou pouze stávající dětské skupiny. Výzvy na podporu vzniku nových dětských skupin budou vyhlášeny v následujících měsících.

Kdo může dotaci čerpat?

  • Zaměstnavatelé, neziskové organizace, územně samosprávné celky a jimi založené právnické osoby, vysoké školy.

Harmonogram

  • Žádosti o dotaci budou přijímány průběžně až do vyčerpání alokace programu (nejpozději však do června 2021)
  • Žádost lze podat nejdříve 4 měsíce před ukončením stávajícího projektu.

Jaká je výše dotace?

  • Neziskové organizace – 100% způsobilých výdajů,
  • Obce, školy a organizace, kraje a organizace zřizované kraji – 95% způsobilých výdajů,
  • Podnikatelské subjekty – 85% způsobilých výdajů.

Způsobilé výdaje se budou vykazovat zjednodušeně a to na základě pevně stanovené částky (jednotkové ceny), která odpovídá konkrétní jednotce. Podle počtu dosažených jednotek je vypočtena výše dotace, na kterou je nárok a výše podpory není navázána na objem prostředků, které realizátoři projektu na dosažení jednotek skutečně dle účetních záznamů vynaložili.

Kontakty

Kvalitní žádost s šancí na úspěch se za týden neudělá. Proto nás kontaktuje s předstihem! Vaše záměry s Vámi prokonzultují:

  • Mgr. Jan Vajda, + 420 734 150 331, vajda@cct.cz
  • Ing. Pavel Dombek, +420 734 447 265, dombek@cct.cz

 Podívejte se také na další dotace pro podnikatele a zjistěte, jak podpořit své podnikání.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, dombek@cct.cz, +420 734 447 265

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás