POHYB A ZDRAVÍ 2021

Získejte až 100 % celkových způsobilých výdajů v rámci výzvy Národní sportovní agentury s názvem Pohyb a zdraví 2021, která je zaměřena na sportovní organizace s celostátní působností zabývající se sportem pro všechny.