Podpora sportu městem Ostrava pro rok 2021

Od 21. 9. 2020 do 2. 10. 2020 bude možné podat žádost o poskytnutí dotační podpory městem Ostrava v oblasti sportu.

Harmonogram:

 • Příjem žádostí od 21. 9. 2020
 • Ukončení příjmu žádostí 2. 10. 2020
 • Uznatelnost nákladů od 1. 1. 2021
 • Schvalovací proces bude ukončen nejpozději 30. 6. 2021

Vybrané způsobilé výdaje:

 • balné, poštovné a doprava související s nákupem uznatelných nákladů,
 • cestovné, doprava, letenky, přeprava materiálu, vleky (vč. permanentek);
 • doplňková výživa, suplementy, vitamíny apod.;
 • energie, teplo, vodné, stočné, spotřeba plynu, odvoz odpadu;
 • internetové a webové služby, náklady na záznamy a stream zápasů v maximální souhrnné částce do 10% z poskytnuté dotace;
 • mzdy vč. zákonných odvodů pro technické pracovníky (správci, údržbáři, maséři, terapeuti apod.) v maximální souhrnné částce do 20% z poskytnuté dotace;
 • nájem a služby spojené s nájmem sportovišť a nebytových prostor vč. movitých věcí;
 • nákup dlouhodobého hmotného majetku do 40.000,- Kč pro zajištění sportovní činnosti;
 • nákup sportovního materiálu a vybavení vč. případného potisku, zdravotní pomůcky a materiál, věcné ceny;
 • odměny z dohod (DPP, DPČ vč. zákonných odvodů), služby (OSVČ), jiné služby a odměny – trenérů, pořadatelů, rozhodčích, správců, technických a organizačních pracovníků, zdravotníků, security, úklid, účetnictví;
 • opravy a udržování sportovišť a sportovního vybavení vč. nákupu materiálu a příslušenství;
 • osvětlení, ozvučení, pronájem tribuny, pódia, sportovního povrchu a mantinelů, toalet a časomíry včetně dopravy a instalace;
 • PHM pro vozidla a techniku v majetku příjemce dotace v maximální souhrnné částce do 10% z poskytnuté dotace;
 • poplatky za účast v soutěžích a turnajích, licence, startovné apod.

Oblasti podpory:

 • Podpora pravidelné činnosti sportovních klubů – sportovci registrovaní ve sportovních svazech.
 • Podpora pravidelné činnosti sportovních klubů – sportovci neregistrovaní ve sportovních svazech.
 • Podpora akreditovaných sportovních center mládeže.
 • Podpora sportovních akcí významně reprezentujících statutární město Ostravu.
 • Podpora pravidelné činnosti a akcí pro handicapované.
 • Podpora sportovní infrastruktury – výstavba, rekonstrukce, opravy.

Výše podpory:

 • Minimální požadovaná částka je 50.000 Kč
 • Maximální výše dotace je 5 mil. Kč

Co pro vás uděláme:

 • Celková administrace projektu od začátku do konce;
 • Zajištění podání žádosti včetně příloh a závěrečného hodnocení;
 • Podání žádosti co nejdříve po spuštění jejich příjmu
 • Podpora při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti;
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem.

Oprávnění žadatelé:

 • Právnické a fyzické osoby podnikající zajišťující tělovýchovnou a sportovní činnost mimo např. obce, zastřešující sportovní organizace (např. svazy), organizační složky státu, politické strany apod.

Zajistíme vám bezproblémovou přípravu žádosti, poskytneme odborné poradenství v průběhu realizace projektu a mnoho dalšího.

Chcete využívat dotační programy, ale nemáte čas se jim věnovat? Zajistíme vám aktivnitní monitoring dotačních příležitostí přímo pro vás, doplníme jej o obchodní a marketingovou podporu a navíc budete moci navázat nové byznys vztahy. Více na stránce našeho podnikatelského klubu Czech Cool Trade.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek

Kontaktujte nás