PODPORA PODNIKÁNÍ V MSK

Zahájili jste svou činnost jako právnická nebo fyzická osoba podnikající v Moravskoslezském kraji a hledáte možnosti financování vašich prvních kroků? Právě pro vás je ideální výzva na podporu podnikání v Moravskoslezském kraji. Získejte až 100 tisíc Kč s mírou podpory 70 % způsobilých výdajů.