Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2022

Moravskoslezský kraj podpoří firmy v roce 2022 ve třech oblastech:

Voucher pro začínající firmy – Zahájili jste svou činnost jako právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající v Moravskoslezském kraji a hledáte možnosti financování vašich prvních kroků? Právě pro vás je ideální výzva na podporu podnikání v Moravskoslezském kraji.

TechArt voucher – Podpora je zaměřena na proces maximalizace tvorby a prodeje užitného designu produktu s adekvátními funkčními vlastnostmi a estetickou hodnotou, a to díky využití služeb subjektů z kreativního odvětví (např. konstrukce, topologické optimalizace, průmyslový design, design služeb zážitkové ekonomiky, design služeb herního průmyslu apod.

InnoBooster voucher – Cílem dotačního titulu je vytvoření nového pracovního místa pro tzv. InnoBoostera. Moravskoslezský kraj chce prostřednictvím tohoto dotačního titulu podpořit rozvoj malých a středních podniků, jenž povede k tvorbě nových produktů/služeb či rozšíření podílu na trhu/trzích, a to skrze realizaci business inovací.