Podpora kulturních akcí v MSK

Cílem Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2020 je podpora subjektů v rámci MSK realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální i neprofesionální kulturní uměleckou činnost v rozličných oblastech kulturních zájmů (hudby, tance, divadla, folklóru, uměleckých řemesel a výtvarného umění).

Oprávněný žadatel:

 • právnické a fyzické osoby vykonávající činnost v oblasti kultury

Podporované oblasti:

 • hudba (koncerty, festivaly, soutěže, přehlídky),
 • tanec (festivaly, soutěže, přehlídky)
 • divadelní tvorba (představení, festivaly, soutěže)
 • výtvarná tvorba (výstavy, soutěže, přehlídky, sympozia),
 • tradiční lidová kultura a řemesla

Nepodporované oblasti:

 • literární a audiovizuální činnosti,
 • trhy,
 • lidové veselice,
 • hodové slavnosti,
 • zahradní slavnosti,
 • pivní slavnosti,
 • vinobraní apod.

Míra dotace:

 • minimální výše dotace na jeden projekt je 50.000,- Kč
 • maximální výše dotace je 300.000,- Kč
 • míra dotace 50 % ZV

Uznatelné náklady:

 • náklady na spotřebu materiálu do maximální výše 5.000 Kč celkových uznatelných nákladů,
 • náklady na uznatelné služby (včetně honorářů a produkčních služeb),
 • osobní náklady – mzdové náklady – pouze ve formě nákladů na dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, honoráře včetně srážkové daně – úhrada musí být provedena nejpozději poslední den realizace projektu

Realizace projektu:

 • období realizace je od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
 • vyúčtování projektu je nutné udělat nejpozději do 20. 1. 2021

Co pro Vás můžeme udělat?

 • celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu.
 • sepsání podnikatelského záměru a žádosti včetně kompletace příloh
 • sestavení rozpočtu projektu
 • odeslání žádosti
 • zajištění vyúčtování projektu

Pro více informací a konzultaci Vašeho záměru kontaktujte Ing. Pavla Dombka na telefonu 734 447 265 nebo emailu dombek@cct.cz

Chcete využívat dotační programy, ale nemáte čas se jim věnovat? Zajistíme vám aktivnitní monitoring dotačních příložitostí přímo pro vás, doplníme jej o obchodní a marketingovou podporu a navíc budete moci navázat nové byznys vztahy. Více na stránce našeho podnikatelského klubu Czech Cool Trade.

Podporujeme rozvoj vaší firmy!

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, dombek@cct.cz, +420 734 447 265

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás