Podpora kulturních a přírodních atraktivit v rámci spolupráce ČR a Polska

V rámci přeshraniční spolupráce České republiky a Polska byla vyhlášena individuální výzva z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. Cílem je zvýšení návštěvnosti regionu skrze vyššího využíti potenciálu přírodních a kulturních zdrojů.

Kdo může žádat o podporu?

 • Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení;
 • Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy;
 • Nestátní neziskové organizace;
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci;
 • Církve a náboženské spolky;
 • Asociace sdružení působící v oblasti cestovního ruchu.

Podporované aktivity:

 • Rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit;
 • Realizace opatření směřujících k vyššímu zapojení kulturních či přírodních atraktivit do udržitelného cestovního ruchu;
 • Výstavba, rekonstrukce, přestavba a modernizace veřejně dostupné základní infrastruktury zpřístupňující a zvyšující využití přírodního a kulturního dědictví v odvětví cestovního ruchu (např. cyklostezky, naučné stezky), včetně doplňkové turistické infrastruktury usnadňující návštěvu kulturních a přírodních atraktivit (např. stojany pro kola, informační tabule apod.);
 • Výstavba, rekonstrukce, přestavba a modernizace infrasruktury umožňující anebo usnadňující přístup ke kulturním a přírodním atraktivitám pro návštěvníky se speciálními potřebami (hendikepovaní, rodiny s dětmi, senioři apod.);
 • Využití mobilních technologií pro společnou prezentaci a propagaci kulturních a přírodních atraktivit společného pohraničí – např. www stránky, sociální sítě, mobilní aplikace, využití QR kódu apod.;
 • Společné kampaně propagující přírodní a kulturní atraktivity společného území;
 • Společné účasti na veletrzích a obdobných propagačních akcích cestovního ruchu včetně pořízení nezbytných propagačních předmětů dlouhodobé povahy potřebných pro tento druh propagace (bannery, propagační stany apod.).

Harmonogram:

 • Příjem žádostí probíhá od 16. 3. 2018 do 30. 9. 2018

Jaká je výše podpory?

 • Minimální výše dotace je 60 000 € (přibližně 1.500.000 Kč)
 • Maximální výše podpory projektu není stanovena, ale nepřesáhne 85 % způsobilých výdajů;
 • Podpora z národních zdrojů je minimálně 15 %.
 • Celková alokace výzvy je 21.921.354 € (přibližně 550.000.000 Kč)

Co pro Vás můžeme udělat?

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu;
 • Konzultace s jednotlivými úřady.

Zajímají Vás i jiné dotace pro podnikatele? Rádi Vám pomůžeme.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Mgr. Martin Kovalský, kovalsky@cct.cz, +420 605 776 722

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás