Podpora bydlení pro rok 2019

V prvním listopadovém týdnu vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj nové výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora bydlení pro rok 2019, konkrétně v podprogramech Podporované byty a Bytové domy bez bariér.

Bytové domy bez bariér:

 • Cílem je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu. Také je financována výstavba osobních výtahů v domech, které doposud nebyly výtahem vybaveny;
 • Oprávněnými žadateli jsou vlastníci nebo spoluvlastníci bytových domů , nebo společenství vlastníků jednotek;
 • Dotace je poskytována ve výši max. 50 % celkových způsobilých výdajů;
 • Min. výše dotace je 200 tis. Kč a max. 800 tis. Kč;
 • Příjem žádostí probíhá od 7. 11. 2018 do 5. 2. 2019.

Podporované byty:

Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb.

 • Opravněnými žadaleli jsou orgány veřejné správy, podnikatelské subjeky i neziskové organizace;
 • Výše příspěvku je max. 600 tis. Kč na jeden byt v případě výstavby a 400 tis. Kč na jeden byt v případě pořízení bytu;
 • Příjem žádosti probíhá od 5. 11. 2018 do 1. 2. 2019.
 • Pečovatelský byt

  • Cílem je zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče.
 • Vstupní byt

  • Cílem je zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby jim byl umožněn přístup k nájemnímu bydlení.
 • Komunitní byt seniorů

  • Cílem je zajištění sociálního nájemního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně aby jim byl umožněn komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci.

Co pro Vás můžeme udělat?

 • Celková administrace projektu od začátku do konce;
 • Zajištění podání žádosti včetně příloh a závěrečného hodnocení;
 • Podpora při vypracování energetického posudku a projektové dokumentace;
 • Podpora při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti;
 • Zajištění povinné publicity;
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi.

Podívejte se také na na podnikatelský klub Czech Cool Trade Club a poznejte výhody členství.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Mgr. Martin Kovalský, kovalsky@cct.cz, +420 605 776 722

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás