PODPORA AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY V MSK

Jste výrobcem nebo koproducentem audiovizuálního díla nebo zajišťujete výrobu audiovizuálního díla na území České republiky jako tzv. servisní produkce?

Právě pro vás je tato dotační možnost ideální!