Podnikatelské vouchery v Moravskoslezském kraji

Rozhodli jste se začít podnikat nebo posunout svou firmu na vyšší úroveň? Již brzy bude vyhlášená následující dotační výzva na podporu malých a středních firem v Moravskoslezském kraji.

Přiveďte své nápady k životu pomocí podnikatelských voucherů. S Voucherem pro rozvoj podnikání můžete snadno ověřit svůj podnikatelský záměr, sestavit obchodní plán nebo investovat do nových zařízení. Inovační voucher pak poskytne možnost vytvořit nový design produktu, zhotovit funkční prototyp nebo vytvořit specializované pracovní místo.

Brzy oznámíme možnost účasti v těchto dotačních výzvách a budeme vás průběžně informovat.


Voucher pro rozvoj podnikání

Cílem voucherů je podpořit vznik nových nebo rozvoj stávající podnikatelských záměrů a aktivit. Předmětem podpory jsou především výdaje na zahájení nebo rozšíření výroby a poskytovaných služeb a zlepšení fungování malých a středních podniků.


Jaká je výše podpory?

 • 50 000 Kč pro fyzické osoby nepodnikající
 • až 500 000 Kč pro malé a střední podniky, přičemž minimální výše dotace je 50 000 Kč
 • Podpora je poskytována formou dotace ve výši maximálně 80 % ze způsobilých výdajů projektu, případně do výše, kterou umožňují pravidla pro podporu de minimis.

Co mohu v rámci voucheru pořídit?

 • hmotný majetek (např. stroje a zařízení, hardware apod.)
 • nehmotný majetek (např. software)
 • stavby formou výstavby a stavební úpravy
 • nájemné prostoru, zahrnuje i nájem za coworking (pouze u MSP s podnikatelskou historií do 3 let)
 • služby – poradenství a vzdělávání související s cíli projektu konečného žadatele
 • pojištění majetku, na který se vztahuje podmínka udržitelnosti

Inovační voucher

Chcete vytvořit nový výrobek nebo zdokonalit ten stávající? Bez obav se puste do toho a využijte plně svůj inovační potenciál. Nyní máte možnost získat finanční prostředky, které potřebujete k dosažení těchto cílů. S pomocí Inovačního voucheru otevřete své firmě cestu k novým úrovním úspěchu a zároveň posílíte svou konkurenční výhodu.


Jaká je výše podpory?

 • až 1 000 000 Kč, přičemž minimální výše dotace je 50 000 Kč
 • Podpora pokryje maximálně 80 % ze způsobilých výdajů projektu, případně výši, kterou umožňují pravidla pro podporu de minimis. Pokud tedy za služby designéra a pořízení nového stroje zaplatíte například 625 tisíc korun, náklady ve výši až 500 tisíc vám pokryje Inovační voucher.

Co mohu v rámci voucheru pořídit?

 • Podpora zaměřená na vývoj, testování a tvorbu nových produktů
 • Zlepšení funkčnosti stávajících produktů
 • Pořízení výrobních zařízení spojených s inovovaným produktem
 • Možnost využít podporu k vytvoření prototypu nebo funkčního vzorku nového produktu
 • Financování nově vytvořeného pracovního místa prostřednictvím InnoBoostera.