OPTAK – Udžitelné hospodaření s vodou – Výzva I.

Výzva cílí na oblast udržitelného nakládání s vodou s cílem podpořit opatření na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře jako součást zavádění principů oběhového hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu.

 

Získejte až 100 mil. Kč v rámci tohoto dotačního titulu!