OP TAK – Poradenství I

Program cílí na nákup poradenských služeb, které budou zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.). Výstupem projektu bude certifikát.

Dále je možné pořídit poradenské služby na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků, které povede k dosažení úspory vody v rámci podnikatelské činnosti.

 

Získejte až 1 milion korun na nákup externích poradenských služeb.